Giỏ hàng (0)

Vỏ Che HIKVISION

Vỏ che camera DS-1322HZ-C

Vỏ che camera DS-1322HZ-C

Kích thước  : 113x143x452mm

2.851.000đ

Vỏ che camera DS-1322HZ-C

2.851.000đ
Vỏ che camera DS-1322HZ-H

Vỏ che camera DS-1322HZ-H

Kích thước : 113×143×452mm

3.168.000đ

Vỏ che camera DS-1322HZ-H

3.168.000đ
Vỏ che camera DS-1322HZ-HW

Vỏ che camera DS-1322HZ-HW

 Kích thước : 113×143×452mm 

4.165.000đ

Vỏ che camera DS-1322HZ-HW

4.165.000đ
Vỏ che camera DS-1322HZ-CW

Vỏ che camera DS-1322HZ-CW

Kích thước : 113x143x452mm

3.579.000đ

Vỏ che camera DS-1322HZ-CW

3.579.000đ