EYETECH ET-1101GSM
Mã: ET-1101GSM
Trung tâm báo động 6 vùng không dây và 4 vùng có dây 
2,420,000 đ
EYETECH ET-3116GSM
Mã: ET-3116GSM
Phạm vi truyền dẫn không dây là hơn 200meters. Mạch xử lý CPU USA, ổn định hơn.
5,280,000 đ
D1101
Mã: D1101
Đầu dò hồng ngoại không dây tần số 433Mhz.
418,000 đ
C1101
Mã: C1101
Báo động cửa từ không dây tần số 433Mhz.   
308,000 đ
D3116
Mã: D3116
Đầu dò hồng ngoại không dây tần số 433Mhz.
594,000 đ
C3116
Mã: C3116
Báo động cửa từ không dây tần số 433Mhz.         
330,000 đ
CÒI HÚ
Mã: CÒI HỤ
242,000 đ
ET-150
Mã: ET-150
Beam hồng ngoaïi nhựacoù daây duøng cho heä thoáng baùo troäm
1,375,000 đ