Tủ báo động network 8 kênh
Mã: Báo Động
8/16 -ch đầu vào báo động tại địa phương , báo động đầu ra 4 -CH .
5,800,000 đ
Tủ báo động network 4 kênh video
Mã: Tủ báo động network 4 kênh video
đầu vào báo động 8 -ch , 4 -ch ra  
14,320,000 đ
Tủ báo động network   16 kênh
Mã: Báo Động
8/16 -ch đầu vào báo động tại địa phương  
6,040,000 đ
Tủ báo động network 8 kênh video
Mã: Tủ báo động network 8 kênh video
đầu vào báo động 8 -ch , 4 -ch ra báo động  
14,700,000 đ
Bàn điều khiển
Mã: Bàn điều khiển
Alarm chủ vũ trang / giải giáp thiết lập thông số .
1,550,000 đ