Giỏ hàng (0)

Thiết bị báo động DAHUA

Tủ báo động network 8 kênh

Thiết bị báo động DAHUA

Tủ báo động network 8 kênh

8/16 -ch đầu vào báo động tại địa phương , báo động đầu...

5.800.000đ

Tủ báo động network 8 kênh

Tủ báo động network   16 kênh

Thiết bị báo động DAHUA

Tủ báo động network 16 kênh

8/16 -ch đầu vào báo động tại địa phương  

6.040.000đ

Tủ báo động network 16 kênh

Bàn điều khiển

Thiết bị báo động DAHUA

Bàn điều khiển

Alarm chủ vũ trang / giải giáp thiết lập thông số .

1.550.000đ

Bàn điều khiển