Nguồn tổng 5A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng 12v-5A ( Có quạt)
270,000 đ
Nguồn tổng 10A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15%
480,000 đ
Nguồn tổng 15A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15%
570,000 đ
Nguồn tổng 20A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15%
540,000 đ
Nguồn tổng 30A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15%
1,185,000 đ
Nguồn tổng 40A
Mã: Nguồn
Nguồn tổng - AC INPUT: 110/220V - 15%
1,650,000 đ
NGUỒN DVE 1A
Mã: Nguồn
 Ngõ vào 220v /50HZ                Ngõ ra 12VDC/2A
60,000 đ
NGUỒN 12v  2A
Mã: Nguồn
Nguồn Tôt (có IC ổn áp giải nhiệt tốt)
97,500 đ
Nguồn 12V-2A
Mã: Nguồn
Nguồn Tôt (có IC ổn áp giải nhiệt tốt).
180,000 đ
Nguồn 12V-2.5A
Mã: Nguồn
Nguồn Tôt (có IC ổn áp giải nhiệt tốt) 
270,000 đ
NGUỒN 12v  6A
Mã: Nguồn
Nguồn đầu ghi hình camera ngõ vào 220VAC.
170,000 đ