DS-2CD1201-I3 DS-2CD2410F
Mã: DS-2CD1201-I3 DS-2CD2410F
Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1080x720 Pixels,  DC12V/PoE, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.
1,640,000 đ
DS-2CD2410F (1 M)
Mã: DS-2CD2410F (1 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/4“, 1 Megapixel, 1080x720 Pixels,  DC12V, ePTZ (zoom kỹ thuật số),  3D DNR & DWDR, BLC.
1,450,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-56S7T-IT3
Mã: HIK-56S7T-IT3
Camera  HD-TVI  hình bán cầu hồng ngoại 40m EXIR Trong nhà/Ngoài trời 3MP
3,830,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-56C6T-IRP
Mã: HIK-56C6T-IRP
Camera HD-TVI  bán cầu ngoài trời hồng ngoại  20m 1 MP. 
1,030,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-56C6T-IR
Mã: HIK-56C6T-IR
Camera HD-TVI  bán cầu ngoài trời hồng ngoại  20m 1 MP. 
1,120,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-16C6T-IRP
Mã: HIK-16C6T-IRP
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 20m ngoài trời 1 MP.
1,030,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16C6T-IR
Mã: HIK-16C6T-IR
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 20m ngoài trời 1 MP.
1,210,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-16C6T-IT3
Mã: HIK-16C6T-IT3
Camera  HD-TVI  trụ hồng ngoại 40m ngoài trời 1 MP.
1,680,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16C6T-IT5
Mã: HIK-16C6T-IT5
Camera  HD-TVI  trụ hồng ngoại 80m ngoài trời 1 MP.
1,870,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-56C6T-IT3
Mã: HIK-56C6T-IT3
Camera  HD-TVI  bán cầu ngoài trời hồng ngoại 1 MP (hồng ngoại 40m)
1,680,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-56D6T- IRP
Mã: HIK-56D6T- IRP
Camera  HD-TVI bán cầu hồng ngoại 20m trong nhà 2MP. 
1,780,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-56D6T- IR
Mã: HIK-56D6T- IR
Camera  HD-TVI  bán cầu hồng ngoại 20m trong nhà 2MP (lõi thép)
1,870,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-56D6T- IRM
Mã: HIK-56D6T- IRM
Camera  HD-TVI  hình bán cầu hồng ngoại 20m ngoài trời 2MP
1,960,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16D6T- IRP
Mã: HIK-16D6T- IRP
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 20m ngoài tròi 2MP.
1,780,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16D6T- IT3
Mã: HIK-16D6T- IT3
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 40m ngoài trời 2MP
2,430,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16D6T- IR
Mã: HIK-16D6T- IR
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 20m ngoài trời 2MP - vỏ thép.
1,960,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16D6T- IT5
Mã: HIK-16D6T- IT5
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 80m ngoài trời 2MP
2,710,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-16S7T-IT
Mã: HIK-16S7T-IT
Camera  HD-TVI  hình trụ hồng ngoại 20m EXIR Trong nhà/Ngoài trời 3MP
3,460,000 đ
CAMERA HIKVISION HIK-56D6T- IT3
Mã: HIK-56D6T- IT3
Camera  HD-TVI  bán cầu hồng ngoại 2MP (hồng ngoại 40m)
2,340,000 đ
CAMERA HIKVISION  HIK-56S7T-ITM
Mã: HIK-56S7T-ITM
Camera  HD-TVI  hình bán cầu hồng ngoại 20m EXIR Trong nhà/Ngoài trời 3MP
3,460,000 đ