KARASSN KS-816
Mã: KS-816
• Báo động có dây 16 vùng.
đ
KARASSN KS-998LedPlus
Mã: KS-998LedPlus
• Bộ báo động thông minh không dây 8 vùng.
đ