KARASSN KS-998LedPlus
Mã: KS-998LedPlus
• Bộ báo động thông minh không dây 8 vùng.
đ