KARASSN KS-816
Mã: KS-816
• Báo động có dây 16 vùng.
đ