Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình VANTECH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

- 4 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

- 16 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890

Đầu thi hình VANTECH HD-SDI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890

- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian xem trực tiếp - H.264...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8060AHDH

Đầu thi hình Vantech AHD-H

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8060AHDH

- Máy ghi âm kỹ thuật số Tribrid 3 trong 1: 8CH AHDH / AHDN; 4CH AHDH + 4CH...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8060AHDH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8160AHDH

Đầu thi hình Vantech AHD-H

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8160AHDH

- Máy ghi âm kỹ thuật số Tribrid 3 trong 1:  8CH AHDH / AHDN; 4CH...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8160AHDH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464A

Đầu thi hình Vantech AHD-H

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464A

- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) +...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464A

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32260AHDH

Đầu thi hình Vantech AHD-H

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32260AHDH

° Tribrid kỹ thuật số ghi 3 trong 1 32CH 1080N (Hỗ trợ AHD 2.0M); 32CH 960H...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32260AHDH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH

Đầu thi hình Vantech AHD-H

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH

° Tribrid kỹ thuật số ghi 3 trong 1 32CH 1080N (Hỗ trợ AHD 2.0M); 32CH 960H...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32860AHDH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) + Analog (960H) + IP (1080p) - Kết nối với...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p)...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p)...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH