Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

- Lên đến 24 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

6.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

6.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

- Lên đến 16 kênh ghi âm @ 1080P thời gian thực 

33.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

33.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

7.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

7.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

9.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

9.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

- Lên đến 4 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

9.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

9.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

13.090.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

13.090.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

- Lên đến 16 kênh với sự xem trước 1080P thời gian thực. 

14.960.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

14.960.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1665NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1665NVR

- Lên đến 16 kênh tại 4K live view. 

19.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1665NVR

19.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-865NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-865NVR

- Lên đến 8 kênh tại 4K live view. 

18.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-865NVR

18.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-3260NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3260NVR

- Lên đến 8CH @ 5MP / 24CH @ 1080P 

5.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3260NVR

5.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR3

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR3

- Lên đến 16 kênh IP camera đầu vào 

18.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR3

18.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-32700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32700NVR2

- Lên đến 32 kênh xem trước @ 1080P thời gian thực 

19.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32700NVR2

19.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32360NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32360NVR

- Max kết nối 32 máy ảnh 

6.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32360NVR

6.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

18.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

18.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16665NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16665NVR

- UP đến 16 kênh tại 4K live view 

25.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16665NVR

25.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2565NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2565NVR

- Lên đến 25 kênh tại 4K live view. 

36.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2565NVR

36.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

- Lên đến 32 kênh tại 4K live view. 

39.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

39.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

- Max 36 kênh IP camera kết nối 

24.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR

24.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-64NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-64NVR

- Lên đến 64 kênh với 1080P realtime live view 

87.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-64NVR

87.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-128NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-128NVR

- Max 128 kênh IP camera đầu vào với 1080P realtime live view 

187.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-128NVR

187.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-6445NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-6445NVR

- Max 64 ​​kênh IP camera kết nối 

42.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-6445NVR

42.000.000đ