Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV
- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời gian thực xem trước, ghi âm và phát lại tại 8MP, 5MP, 4MP, 3 MP hoặc 2 Mpx 
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV
- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời gian thực xem trước, ghi âm và phát lại tại 8MP, 5MP, 4MP, 3 MP hoặc 2 Mpx 
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV
- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời gian thực xem trước, ghi âm và phát lại tại 8MP, 5MP, 4MP, 3 MP hoặc 2 Mpx
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD
Mã: VP-2442HD
- Lên đến 24 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
6,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR
Mã: VP-16700NVR
- Lên đến 16 kênh ghi âm @ 1080P thời gian thực 
33,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD
Mã: VP-3242HD
- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
7,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD
Mã: VP-3240HD
- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
9,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2
Mã: VP-4700NVR2
- Lên đến 4 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
9,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2
Mã: VP-8700NVR2
- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
13,090,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2
Mã: VP-16700NVR2
- Lên đến 16 kênh với sự xem trước 1080P thời gian thực. 
14,960,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1665NVR
Mã: VP-1665NVR
- Lên đến 16 kênh tại 4K live view. 
19,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-865NVR
Mã: VP-865NVR
- Lên đến 8 kênh tại 4K live view. 
18,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-3260NVR
Mã: VP-3260NVR
- Lên đến 8CH @ 5MP / 24CH @ 1080P 
5,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR3
Mã: VP-16700NVR3
- Lên đến 16 kênh IP camera đầu vào 
18,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-32700NVR2
Mã: VP-32700NVR2
- Lên đến 32 kênh xem trước @ 1080P thời gian thực 
19,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32360NVR
Mã: VP-32360NVR
- Max kết nối 32 máy ảnh 
6,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2
Mã: VP- 8700NVR2
- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 
18,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16665NVR
Mã: VP-16665NVR
- UP đến 16 kênh tại 4K live view 
25,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2565NVR
Mã: VP-2565NVR
- Lên đến 25 kênh tại 4K live view. 
36,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3265NVR
Mã: VP-3265NVR
- Lên đến 32 kênh tại 4K live view. 
39,800,000 đ