Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-466DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-866DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

- Tương thích với CAMERA 4K DTV và camera HD IP - Full kênh thời...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1666DTV

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

- Lên đến 24 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

6.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VVP-2442HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

- Lên đến 16 kênh ghi âm @ 1080P thời gian thực 

33.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

7.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3242HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

- Lên đến 32 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

9.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3240HD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

- Lên đến 4 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

9.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-4700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

13.090.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

- Lên đến 16 kênh với sự xem trước 1080P thời gian thực. 

14.960.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-32700NVR2

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32700NVR2

- Lên đến 32 kênh xem trước @ 1080P thời gian thực 

19.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-32700NVR2

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

Đầu thi hình Vantech IPPP

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2

- Lên đến 8 kênh với sự xem trước thời gian thực 1080P. 

18.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8700NVR2