Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình Vantech HD-TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464TVI

- Tribrid ghi kỹ thuật số: 4CH HDTVI (1080p)

3.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464TVI

3.400.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864TVI

- Tribrid ghi kỹ thuật số: 8CH HDTVI (1080p)

4.980.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864TVI

4.980.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664TVI

- Tribrid ghi kỹ thuật số: 16CH HDTVI (1080p)

7.980.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664TVI

7.980.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16464TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16464TVI

 Bốn trong một Digital Video Recorder: HDTVI + AHD + IP + Analog 

16.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16464TVI

16.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-463TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-463TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)

5.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-463TVI

5.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-863TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-863TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)

8.900.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-863TVI

8.900.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) 

15.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI

15.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)

19.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI

19.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16463TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16463TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)

22.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16463TVI

22.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16763TVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16763TVI

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)

33.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16763TVI

33.000.000đ