Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464TVI
Mã: VP-464TVI
- Tribrid ghi kỹ thuật số: 4CH HDTVI (1080p)
3,400,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864TVI
Mã: VP-864TVI
- Tribrid ghi kỹ thuật số: 8CH HDTVI (1080p)
4,980,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664TVI
Mã: VP-1664TVI
- Tribrid ghi kỹ thuật số: 16CH HDTVI (1080p)
7,980,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16464TVI
Mã: VP-16464TVI
 Bốn trong một Digital Video Recorder: HDTVI + AHD + IP + Analog 
16,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-463TVI
Mã: VP-463TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)
5,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-863TVI
Mã: VP-863TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)
8,900,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-8463TVI
Mã: VPH-8463TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) 
15,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16263TVI
Mã: VPH-16263TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)
19,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16463TVI
Mã: VPH-16463TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)
22,000,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPH-16763TVI
Mã: VPH-16763TVI
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p)
33,000,000 đ