Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-420HD
- 4 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264 nén video dual-stream - 4CH 1080p (1920x1080) ghi âm thời gian thực
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-820HD
- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264 nén video dual-stream - 8CH 1080p (1920x1080) ghi âm thời gian thực
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1620HD
- 16 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian thực xem trực tiếp - H.264 nén video dual-stream - 16CH 1080p (1920x1080) ghi âm thời gian thực
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-890
- 8 kênh HD-SDI Video 1080p (1920x1080) thời gian xem trực tiếp - H.264 nén video dual-stream - 8 CH 1080p (1920x1080) ghi âm thời gian thực
Liên hệ