Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình Vantech HD-CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VP-450CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-450CVI

- video đầu vào hỗ trợ HDCVI / IP 

2.990.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-450CVI

2.990.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-455CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-455CVI

- Hỗ trợ HDCVI / Analog / IP 

2.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-455CVI

2.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-864CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864CVI

- Máy ghi âm kỹ thuật số lai 2 trong 1

2.980.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864CVI

2.980.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-855CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-855CVI

- Hỗ trợ HDCVI / Analog / IP 

3.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-855CVI

3.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-850CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-850CVI

- video đầu vào hỗ trợ HDCVI / IP 

4.990.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-850CVI

4.990.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-868CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-868CVI

- Hybrid Digital Recorder 2 trong 1

4.990.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-868CVI

4.990.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-851CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-851CVI

- video đầu vào hỗ trợ HDCVI / IP 

13.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-851CVI

13.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1655CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1655CVI

- Hỗ trợ HDCVI / Analog / IP video đầu vào 

6.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1655CVI

6.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-853CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-853CVI

- Lên đến 8 máy ảnh với xem trước thời gian thực 1080p 

15.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-853CVI

15.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-1650CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1650CVI

- Hỗ trợ HDCVI / IP / Analog video đầu vào 

9.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1650CVI

9.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1654CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1654CVI

- Lên đến 16 máy ảnh với xem trước thời gian thực 1080p 

12.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1654CVI

12.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1652CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1652CVI

- Lên đến 16 máy ảnh với xem trước thời gian thực 1080p 

18.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1652CVI

18.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2452CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2452CVI

- Hỗ trợ HDCVI / Analog / IP Video đầu vào 

14.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-2452CVI

14.000.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3252CVI

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3252CVI

- Hỗ trợ HDCVI / Analog / IP Video đầu vào 

16.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-3252CVI

16.000.000đ