Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC
HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) + Analog (960H) + IP (1080p) - Kết nối với TVI, AHD, CVI, IP và camera Analog - H.264 mã hóa hai luồng - VGA / HDMI / BNC đầu ra video đồng thời
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC
- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) + Analog (960H) + IP (1080p) - Kết nối với TVI, AHD, CVI, IP và camera Analog - H.264 mã hóa hai luồng
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC
- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) + Analog (960H) + IP (1080p) - Kết nối với TVI, AHD, CVI, IP và camera Analog - H.264 mã hóa hai luồng
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog (960H) - Kết nối với AHD, TVI, IP và camera Analog - Nén H.264 video
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog (960H) - Kết nối với AHD, TVI, IP và camera Analog - Nén H.264 video
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog (960H) - Kết nối với AHD, TVI, IP và camera Analog - Nén H.264 video
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog (960H) - Kết nối với AHD, TVI, IP và camera Analog - Nén H.264 video
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH
- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog (960H) - Kết nối với AHD, TVI, IP và camera Analog - Nén H.264 video
Liên hệ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-461AHD
Mã: VP-461AHD
- Tribrid ghi kỹ thuật số: AHD-M + IP + Analog 
2,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-8161AHD
Mã: VP-8161AHD
- Tribrid ghi kỹ thuật số: AHD-M + IP + Analog 
3,500,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-861AHD
Mã: VP-861AHD
- AHD ghi kỹ thuật số: 8CH 720P (AHD-M) 
3,900,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1661AHD
Mã: VP-1661AHD
- AHD ghi kỹ thuật số: 16CH 720P (AHD-M) 
6,500,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-16461AHD
Mã: VP-16461AHD
- AHD ghi kỹ thuật số: 16CH 720P (AHD-M) 
9,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VPS-1663AHD
Mã: VPS-1663AHD
- Hybrid Digital Recorder 2 trong 1
9,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-1663AHD
Mã: VP-1663AHD
- Hybrid Digital Recorder 2 trong 1
15,000,000 đ