Giỏ hàng (0)

Đầu thi hình Vantech AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p) + Analog (960H) + IP (1080p) - Kết nối với...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-464ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p)...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-864ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

- Tất cả trong một ghi kỹ thuật số: HDTVI (1080p) + AHD (1080p) + HDCVI (1080p)...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1664ATC

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-810SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1610SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH

- Bốn trong một ghi kỹ thuật số: AHD (1080p) + HDTVI (1080p) + IP (1080p) + Analog...

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16410SH

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-461AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-461AHD

- Tribrid ghi kỹ thuật số: AHD-M + IP + Analog 

2.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-461AHD

2.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-8161AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8161AHD

- Tribrid ghi kỹ thuật số: AHD-M + IP + Analog 

3.500.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-8161AHD

3.500.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-861AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-861AHD

- AHD ghi kỹ thuật số: 8CH 720P (AHD-M) 

3.900.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-861AHD

3.900.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1661AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1661AHD

- AHD ghi kỹ thuật số: 16CH 720P (AHD-M) 

6.500.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1661AHD

6.500.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-16461AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16461AHD

- AHD ghi kỹ thuật số: 16CH 720P (AHD-M) 

9.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-16461AHD

9.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH VANTECH  VPS-1663AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPS-1663AHD

- Hybrid Digital Recorder 2 trong 1

9.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VPS-1663AHD

9.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH  VANTECH VP-1663AHD

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1663AHD

- Hybrid Digital Recorder 2 trong 1

15.000.000đ

ĐẦU GHI HÌNH VANTECH VP-1663AHD

15.000.000đ