Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3
Mã: HCVR4104C-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 
2,380,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3
Mã: HCVR5108H-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
6,540,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3
Mã: HCVR4108C-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
3,700,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3
Mã: HCVR4104HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 
3,000,000 đ
Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3
Mã: HCVR4108HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 
3,700,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3
Mã: HCVR4116HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 
6,750,000 đ
Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3
Mã: HCVR5014HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264
3,580,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3
Mã: HCVR5108HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 
5,520,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3
Mã: HCVR5116HS-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264
10,600,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3
Mã: HCVR4104C -S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
2,380,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3
Mã: HCVR5216AN-S3
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264
13,000,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3
Mã: HCVR4108C -S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 
3,700,000 đ
Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3
Mã: HCVR4104HS-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 
3,000,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3
Mã: HCVR4108HS-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
4,300,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3
Mã: HCVR4116HS-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 
6,750,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3
Mã: HCVR5014H-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
4,560,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3
Mã: HCVR5116H-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
11,000,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3
Mã: HCVR5216AN-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264
13,000,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3
Mã: HCVR5216A-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 
13,980,000 đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3
Mã: HCVR7104H-S2
Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 
6,700,000 đ