50%
Đầu ghi hình KH-6104N2
1.690.000đ3.380.000đ
50%
Đầu ghi hình KH-6108N2
1.950.000đ3.900.000đ