ĐẦU GHI KH-ND6304S
Mã: KH-ND6304S
● Đầu ghi hình NVR 4 kênh
4,980,000 đ
ĐẦU GHI KH-ND6308S
Mã: KH-ND6308S
● Đầu ghi hình NVR 8 kênh
5,500,000 đ
ĐẦU GHI KH-FND6304S
Mã: KH-FND6304S
● Đầu ghi hình NVR 4 kênh
5,600,000 đ
ĐẦU GHI KH-FND6308S
Mã: KH-FND6308S
● Đầu ghi hình NVR 8 kênh
6,200,000 đ
ĐẦU GHI KH-WND6104
Mã: KH-WND6104
● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
9,000,000 đ
ĐẦU GHI KH-ND6316S
Mã: KH-ND6316S
● Đầu ghi hình NVR 16 kênh
10,800,000 đ