Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình KBVISION-KH

ĐẦU GHI KH-ND6304S

ĐẦU GHI KH-ND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

4.980.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6304S

4.980.000đ
ĐẦU GHI KH-ND6308S

ĐẦU GHI KH-ND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

5.500.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6308S

5.500.000đ
ĐẦU GHI KH-FND6304S

ĐẦU GHI KH-FND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

5.600.000đ

ĐẦU GHI KH-FND6304S

5.600.000đ
ĐẦU GHI KH-FND6308S

ĐẦU GHI KH-FND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

6.200.000đ

ĐẦU GHI KH-FND6308S

6.200.000đ
ĐẦU GHI KH-WND6104

ĐẦU GHI KH-WND6104

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

9.000.000đ

ĐẦU GHI KH-WND6104

9.000.000đ
ĐẦU GHI KH-ND6316S

ĐẦU GHI KH-ND6316S

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

10.800.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6316S

10.800.000đ