ĐẦU GHI KB-8104FND
Mã: KB-8104FND
● Đầu ghi hình NVR 4 kênh
4,100,000 đ
ĐẦU GHI KB-8108FND
Mã: KB-8108FND
● Đầu ghi hình NVR 8 kênh
4,500,000 đ
ĐẦU GHI KB-8104WND
Mã: KB-8104WND
● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI
6,560,000 đ
ĐẦU GHI KB-8116ND
Mã: KB-8116ND
● Đầu ghi hình NVR 16 kênh
8,580,000 đ
ĐẦU GHI KB-8132ND
Mã: KB-8132ND
● Đầu ghi hình NVR 32 kênh
9,980,000 đ
ĐẦU GHI KB-8116PND
Mã: KB-8116PND
● Đầu ghi hình NVR 16 kênh
19,900,000 đ
ĐẦU GHI KB-8132PND
Mã: KB-8132PND
● Đầu ghi hình NVR 32 kênh
23,000,000 đ
ĐẦU GHI KB-8104ND
Mã: KB-8104ND
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI
3,980,000 đ
ĐẦU GHI KB-8164PND4K
Mã: KB-8164PND4K
● Đầu ghi hình NVR 64 kênh
33,800,000 đ
ĐẦU GHI KB-8108ND
Mã: KB-8108ND
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI
4,900,000 đ