Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình KBVISION-IP

ĐẦU GHI KB-8104FND

ĐẦU GHI KB-8104FND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

4.100.000đ

ĐẦU GHI KB-8104FND

4.100.000đ
ĐẦU GHI KB-8108FND

ĐẦU GHI KB-8108FND

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

4.500.000đ

ĐẦU GHI KB-8108FND

4.500.000đ
ĐẦU GHI KB-8104WND

ĐẦU GHI KB-8104WND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

6.560.000đ

ĐẦU GHI KB-8104WND

6.560.000đ
ĐẦU GHI KB-8116ND

ĐẦU GHI KB-8116ND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

8.580.000đ

ĐẦU GHI KB-8116ND

8.580.000đ
ĐẦU GHI KB-8132ND

ĐẦU GHI KB-8132ND

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

9.980.000đ

ĐẦU GHI KB-8132ND

9.980.000đ
ĐẦU GHI KB-8116PND

ĐẦU GHI KB-8116PND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

19.900.000đ

ĐẦU GHI KB-8116PND

19.900.000đ
ĐẦU GHI KB-8132PND

ĐẦU GHI KB-8132PND

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

23.000.000đ

ĐẦU GHI KB-8132PND

23.000.000đ
ĐẦU GHI KB-8104ND

ĐẦU GHI KB-8104ND

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI

3.980.000đ

ĐẦU GHI KB-8104ND

3.980.000đ
ĐẦU GHI KB-8164PND4K

ĐẦU GHI KB-8164PND4K

● Đầu ghi hình NVR 64 kênh

33.800.000đ

ĐẦU GHI KB-8164PND4K

33.800.000đ
ĐẦU GHI KB-8108ND

ĐẦU GHI KB-8108ND

● Chuẩn nén hình ảnh: H.264/MJPEG ● Cổng ra: VGA / HDMI

4.900.000đ

ĐẦU GHI KB-8108ND

4.900.000đ