ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5
Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
5,400,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5
Mã: ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5
Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
3,380,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP 2Mp  ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
45,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32 camera IP ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
17,800,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
10,500,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4
 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
9,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
5,400,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
3,380,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5
Tích hợp kết nối cùng lúc  Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
6,740,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
3,400,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
2,280,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D
 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
7,740,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog /  IP (tối đa 2 camera IP 2Mp hoặc 4 camera IP 1.0Mp ) dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
17,200,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
6,740,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
4,260,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí
2,780,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí 
3,400,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4
Mã: ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4
Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ dàng nâng cấp từ hệ thống analog cũ và có thể kết nối camera IP từ địa điểm khác giảm chi phí 
2,280,000 đ
ĐẦU GHI KB-7204TD
Mã: KB-7204TD
● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP
2,280,000 đ
ĐẦU GHI KB-7208TD
Mã: KB-7208TD
● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP
3,580,000 đ