Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ...

5.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

5.400.000đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ...

3.380.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

3.380.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32...

45.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

45.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32...

17.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

17.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

10.500.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

10.500.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

9.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

9.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

5.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

5.400.000đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

3.380.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

3.380.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

Tích hợp kết nối cùng lúc  Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP...

6.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

6.740.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ...

3.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

3.400.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ...

2.280.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

2.280.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2...

7.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

7.740.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog /  IP (tối đa 2...

17.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

17.200.000đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

6.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

6.740.000đ
ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

4.260.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

4.260.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

2.780.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

2.780.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

3.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

3.400.000đ
ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

2.280.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

2.280.000đ
ĐẦU GHI KH-ND6304S

ĐẦU GHI KH-ND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

4.980.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6304S

4.980.000đ
ĐẦU GHI KB-7204TD

ĐẦU GHI KB-7204TD

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

2.280.000đ

ĐẦU GHI KB-7204TD

2.280.000đ
ĐẦU GHI KH-ND6308S

ĐẦU GHI KH-ND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

5.500.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6308S

5.500.000đ
ĐẦU GHI KB-8104FND

ĐẦU GHI KB-8104FND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

4.100.000đ

ĐẦU GHI KB-8104FND

4.100.000đ
ĐẦU GHI KB-7208TD

ĐẦU GHI KB-7208TD

● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

3.580.000đ

ĐẦU GHI KB-7208TD

3.580.000đ
ĐẦU GHI KH-FND6304S

ĐẦU GHI KH-FND6304S

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh

5.600.000đ

ĐẦU GHI KH-FND6304S

5.600.000đ
ĐẦU GHI KB-8108FND

ĐẦU GHI KB-8108FND

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

4.500.000đ

ĐẦU GHI KB-8108FND

4.500.000đ
ĐẦU GHI KB-7204D

ĐẦU GHI KB-7204D

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

2.780.000đ

ĐẦU GHI KB-7204D

2.780.000đ
ĐẦU GHI KH-FND6308S

ĐẦU GHI KH-FND6308S

● Đầu ghi hình NVR 8 kênh

6.200.000đ

ĐẦU GHI KH-FND6308S

6.200.000đ
ĐẦU GHI KB-8104WND

ĐẦU GHI KB-8104WND

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

6.560.000đ

ĐẦU GHI KB-8104WND

6.560.000đ
ĐẦU GHI KB-7208D

ĐẦU GHI KB-7208D

● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh +2 kênh IP

4.260.000đ

ĐẦU GHI KB-7208D

4.260.000đ
ĐẦU GHI KH-WND6104

ĐẦU GHI KH-WND6104

● Đầu ghi hình NVR 4 kênh WIFI

9.000.000đ

ĐẦU GHI KH-WND6104

9.000.000đ
ĐẦU GHI KB-8116ND

ĐẦU GHI KB-8116ND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

8.580.000đ

ĐẦU GHI KB-8116ND

8.580.000đ
ĐẦU GHI KH-ND6316S

ĐẦU GHI KH-ND6316S

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

10.800.000đ

ĐẦU GHI KH-ND6316S

10.800.000đ
ĐẦU GHI KB-8132ND

ĐẦU GHI KB-8132ND

● Đầu ghi hình NVR 32 kênh

9.980.000đ

ĐẦU GHI KB-8132ND

9.980.000đ
ĐẦU GHI KB-7216sD

ĐẦU GHI KB-7216sD

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 2  kênh IP

6.740.000đ

ĐẦU GHI KB-7216sD

6.740.000đ
ĐẦU GHI KB-8116PND

ĐẦU GHI KB-8116PND

● Đầu ghi hình NVR 16 kênh

19.900.000đ

ĐẦU GHI KB-8116PND

19.900.000đ
ĐẦU GHI KB-8132D

ĐẦU GHI KB-8132D

● Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

45.800.000đ

ĐẦU GHI KB-8132D

45.800.000đ
ĐẦU GHI KB-8104D

ĐẦU GHI KB-8104D

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +2 kênh IP

3.380.000đ

ĐẦU GHI KB-8104D

3.380.000đ
ĐẦU GHI KB-7216D

ĐẦU GHI KB-7216D

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 6  kênh IP

9.800.000đ

ĐẦU GHI KB-7216D

9.800.000đ
ĐẦU GHI KB-8116D

ĐẦU GHI KB-8116D

● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP

11.800.000đ

ĐẦU GHI KB-8116D

11.800.000đ
ĐẦU GHI KB-7232D

ĐẦU GHI KB-7232D

● Đầu ghi hình HDCVI 32 kênh

18.980.000đ

ĐẦU GHI KB-7232D

18.980.000đ