Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình KBVISION

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ...

5.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8108D5

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

Tích hợp kết nối cùng lúc CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp) dễ...

3.380.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32...

45.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8832D

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 32...

17.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8232D

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

10.500.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8216D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

9.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-8116D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

5.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KX-8108D4

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP ( 5Mp)dễ...

3.380.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-8104D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

Tích hợp kết nối cùng lúc  Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP...

6.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ...

3.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7108TD5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ analog / IP (5Mp)dễ...

2.280.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7104TD5

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

 Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 2...

7.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7216D

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog /  IP (tối đa 2...

17.200.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7232D4

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

6.740.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA KBVISION KX-7116D4

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

4.260.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KBVISION KX-7108D4

ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

2.780.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HD KX-7104D4

ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

3.400.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HD VCI KX-7108TD4

ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

Tích hợp kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (5Mp)dễ...

2.280.000đ

ĐẦU GHI HÌNH KX-7104TD4

ĐẦU GHI KB-7204TD

Đầu ghi hình KBVISION-CVI

ĐẦU GHI KB-7204TD

● Đầu ghi hình HDCVI 4 kênh +1 kênh IP

2.280.000đ

ĐẦU GHI KB-7204TD