ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7104HGHI-F1
Mã: DS-7104HGHI-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
1,910,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-IP7604-E1
Mã: HIK-IP7604-E1
Đầu ghi hình camera IP  4 /8/16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. 
4,810,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SH-F1
Mã: HIK-7104 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
2,760,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7108HGHI -F1
Mã: DS-7108HGHI -F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
2,970,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  HIK-IP7608-E1
Mã: HIK-IP7608-E1
Đầu ghi hình camera IP  4 /8/16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. 
5,220,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SH-F1
Mã: HIK-7108 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
4,300,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7116HGHI -F1
Mã: DS-7116HGHI -F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
4,810,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH  HIK-IP7608-E2
Mã: HIK-IP7608-E2
Đầu ghi hình camera IP  4 /8/16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4. 
6,550,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SH-F1
Mã: HIK-7116 SH-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
6,960,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N
Mã: DS-7104HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
2,540,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-IP7616-E2
Mã: HIK-IP7616-E2
Đầu ghi hình camera IP  4 /8/16 kênh ■ Chuẩn nén video H.264/MPEG-4.
7,370,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SQ-F1
Mã: HIK-7104 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
3,690,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7108HQHI-F1/N
Mã: DS-7108HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
4,100,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-IP7716-E4
Mã: HIK-IP7716-E4
Đầu ghi hình IP camera 16 kênh
13,820,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SQ-F1
Mã: HIK-7108 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
5,940,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N
Mã: DS-7116HQHI-F1/N
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
6,710,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SQ-F1
Mã: HIK-7116 SQ-F1
Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 
9,720,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N
Mã: DS-7204HQHI-F1/N
Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
2,970,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-IP7732-E4
Mã: HIK-IP7732-E4
Đầu ghi hình IP camera 32 kênh
17,910,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SQ-F1/N
Mã: HIK-7204 SQ-F1/N
Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR
4,300,000 đ