Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình HIKVISION HD-TVI DVR

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SH-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SH-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

2.760.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SH-F1

2.760.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SH-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SH-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

4.300.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SH-F1

4.300.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SH-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SH-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

6.960.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SH-F1

6.960.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SQ-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SQ-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

3.690.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7104 SQ-F1

3.690.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SQ-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SQ-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

5.940.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7108 SQ-F1

5.940.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SQ-F1

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SQ-F1

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR 

9.720.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7116 SQ-F1

9.720.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SQ-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SQ-F1/N

Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

4.300.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SQ-F1/N

4.300.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SQ-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SQ-F1/N

Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

6.550.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SQ-F1/N

6.550.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F1/N

Đầu ghi 4/8/16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

11.160.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F1/N

11.160.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F2/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F2/N

Đầu ghi ghi hình 16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

12.800.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SQ-F2/N

12.800.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SU-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SU-F1/N

Đầu ghi 4/8 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

6.350.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7204 SU-F1/N

6.350.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SU-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SU-F1/N

Đầu ghi 4/8 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

10.030.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7208 SU-F1/N

10.030.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SU-F2/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SU-F2/N

Đầu ghi hình 16 kênh  Turbo HD 3.0 DVR

20.370.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7216 SU-F2/N

20.370.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7324SH-E4

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7324SH-E4

Đầu ghi hình 24/32 kênhTurbo HD DVR  (Cao cấp)

33.680.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7324SH-E4

33.680.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7332SH-E4

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7332SH-E4

Đầu ghi hình 24/32 kênhTurbo HD DVR  (Cao cấp)

39.820.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7332SH-E4

39.820.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7304 SQ-F4/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7304 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

18.940.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7304 SQ-F4/N

18.940.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7308 SQ-F4/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7308 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

22.010.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7308 SQ-F4/N

22.010.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-7316 SQ-F4/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7316 SQ-F4/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

26.510.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-7316 SQ-F4/N

26.510.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-8104 SQ-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8104 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

53.130.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8104 SQ-F8/N

53.130.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-8108 SQ-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8108 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

57.220.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8108 SQ-F8/N

57.220.000đ
ĐẦU GHI HÌNH HIK-8116 SQ-F8/N

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8116 SQ-F8/N

Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR

62.340.000đ

ĐẦU GHI HÌNH HIK-8116 SQ-F8/N

62.340.000đ