Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8132HGHI-SH  32 kênh,  8 SATA

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p....

57.170.000đ

DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp....

4.520.000đ

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.264, Full HD 1080p....

4.100.000đ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1

Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp....

3.680.000đ

ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1

ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1

Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi...

2.330.000đ

ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1

ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1

Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác...

2.970.000đ

ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1

ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1

 Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình...

1.910.000đ

ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1

DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

49.400.000đ

DS-8116HQHI-SH

DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

43.750.000đ

DS-8108HQHI-SH

DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

41.630.000đ

DS-8104HQHI-SH

DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p....

57.170.000đ

DS-8132HGHI-SH

DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p....

50.110.000đ

DS-8124HGHI-SH

DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

21.840.000đ

DS-7308HQHI-SH

DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

19.720.000đ

DS-7304HQHI-SH

DS-7316HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI

DS-7316HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.  Cổng...

26.300.000đ

DS-7316HUHI-F4/N