Đầu ghi theo hãng

DS-8132HGHI-SH  32 kênh,  8 SATA
Mã: DS-8132HGHI-SH 32 kênh, 8 SATA
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA
57,170,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-8124HGHI-SH 24 kênh, 8 SATA
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng CBVS. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CBVS. 4K UHD Output (DS-8116HQHI-F8/N)
50,110,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp.
27,490,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA
Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo
23,250,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7316HQHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7316HQHI-F4/N 16 kênh, 4 SATA
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. Hình ảnh đẹp
18,300,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7308HQHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7308HQHI-F4/N 8 kênh, 4 SATA
Có thể tích hợp camera analog, camera HD-TVI, AHD, camera IP trên cùng một đầu ghi * Tính năng thông minh: 
15,190,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HQHI-F1/N
Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. 4K Output (Đầu 16 kênh). Hỗ trợ cổng CVBS output. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau
4,520,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N
Mã: ĐẦU GHI HÌNH CAMERA DS-7108HQHI-F1/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh Turbo HD chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA
4,100,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7208HGHI-F1
Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera
3,680,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7204HGHI-F1
Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera
2,330,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7108HGHI -F1
Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
2,970,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1
Mã: ĐẦU GHI HÌNH DS-7104HGHI-F1
 Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau. Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục
1,910,000 đ
DS-8116HQHI-SH
Mã: DS-8116HQHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
49,400,000 đ
DS-8108HQHI-SH
Mã: DS-8108HQHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
43,750,000 đ
DS-8104HQHI-SH
Mã: DS-8104HQHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
41,630,000 đ
DS-8132HGHI-SH
Mã: DS-8132HGHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
57,170,000 đ
DS-8124HGHI-SH
Mã: DS-8124HGHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.
50,110,000 đ
DS-7308HQHI-SH
Mã: DS-7308HQHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. 
21,840,000 đ
DS-7304HQHI-SH
Mã: DS-7304HQHI-SH
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA
19,720,000 đ
DS-7316HUHI-F4/N
Mã: DS-7316HUHI-F4/N
Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.  Cổng màn hình HDMI và cổng CVBS. Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, CBVS. 
26,300,000 đ