Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình HIKVISION

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7204HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p...

2.330.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7204HGHI-F1

2.330.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7208HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p...

3.680.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7208HGHI-F1

3.680.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7216HGHI-F1

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p...

5.650.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7216HGHI-F1

5.650.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.  Cổng...

20.100.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HUHI-F4/N

20.100.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7316HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7316HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.  Cổng...

26.300.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7316HUHI-F4/N

26.300.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

19.720.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7304HQHI-SH

19.720.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

21.840.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HQHI-SH

21.840.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8124HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p....

50.110.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8124HGHI-SH

50.110.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8104HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

41.630.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8104HQHI-SH

41.630.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8108HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

43.750.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8108HQHI-SH

43.750.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16

Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp chuẩn...

110.180.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96128NI-F16

110.180.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I16

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H264/H265.  Hổ trợ...

99.570.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I16

99.570.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H264/H265. Hổ trợ...

60.710.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9664NI-I8

60.710.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4/16P

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4/16P

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H265 Hổ trợ xuất...

21.840.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4/16P

21.840.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I16

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H264/H265. Hổ trợ...

61.410.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-9632NI-I16

61.410.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-I4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-I4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H265 Hổ trợ xuất...

19.720.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-I4

19.720.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4/16P

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4/16P

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264.  Cấp nguồn PoE...

14.770.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4/16P

14.770.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh chuẩn H.264/H265 Xuất tín...

15.780.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

15.780.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-K4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16 kênh chuẩn H.264/H265 Xuất tín...

12.610.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-K4

12.610.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4

Đầu ghi hình IP 32 kênh chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI, VGA...

12.370.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-E4

12.370.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/GW

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/GW

Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264.  Hổ trợ kết...

19.010.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/GW

19.010.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW

Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264. Hổ trợ kết nối...

15.900.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/GW

15.900.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/8P

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (8 cổng)...

7.700.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2/8P

7.700.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/8P

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/8P

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264.  Cấp nguồn PoE (8...

8.130.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/8P

8.130.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/4P

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/4P

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264. Cấp nguồn PoE (4 cổng)...

4.880.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1/4P

4.880.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7632NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7632NI-E2

Đầu ghi hình IP 32 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu...

8.570.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7632NI-E2

8.570.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2

Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu...

5.090.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2

5.090.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI...

3.610.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E1

3.610.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1

Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI...

3.320.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-E1

3.320.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI...

4.520.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7608NI-E2

4.520.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 32 kênh chuẩn H.264/H265/H265+ Xuất...

15.780.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7732NI-K4

15.780.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW

Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264.  Hổ trợ kết...

21.130.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7616NI-E2/GW

21.130.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4

Đầu ghi hình IP 16 kênh chuẩn H.264 Xuất tín hiệu HDMI, VGA...

9.540.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-E4

9.540.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8132HGHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/24/32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p....

57.170.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8132HGHI-SH

57.170.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-K1

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-K1

■ Đầu DS-7604NI-K1/4P hỗ trợ 4 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3...

4.000.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7604NI-K1

4.000.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H265 Hổ trợ xuất...

16.610.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-7716NI-I4

16.610.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HUHI-F4/N

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16/ kênh 3MP Turbo HD chuẩn H.264+.  Cổng...

22.260.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-7308HUHI-F4/N

22.260.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION I DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình HIKVISION I DS-9632NI-I8

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32/64 kênh. H264/H265.  Hổ trợ...

44.380.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION I DS-9632NI-I8

44.380.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8116HQHI-SH

Đầu ghi hình HD-TVI 4/8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.  Cổng...

49.400.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION -HD TVI DS-8116HQHI-SH

49.400.000đ
Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96256NI-F16

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96256NI-F16

Đầu ghi hình IP 128/256 kênh high-end cao cấp chuẩn H.264/264+. Hổ trợ...

172.370.000đ

Đầu ghi hình HIKVISION IP DS-96256NI-F16

172.370.000đ