10%
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP

Mua online giá rẻ hơn

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
đ
>3 đ
10%
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP

Mua online giá rẻ hơn

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
đ
>3 đ
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP
HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
3 đ
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP

Mua online giá rẻ hơn

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
3 đ
>3 đ
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP

Mua online giá rẻ hơn

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
3 đ
>3 đ
10%
HDS - 2025IRP
Mã: HDS - 2025IRP

Mua online giá rẻ hơn

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD Cực nét với kích thước hình ảnh 1920-1080,Với khã năng  không bị hột mè khi ánh sáng yếu, hình dạng nhỏ gọn, vỏ sắt chắc chắn, tốt cho giải nhiệt, là sản phẩm chủ lực bán chạy nhất thị trường. Sản phẩm thích hợp sử dụng...
đ
>3 đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7604I-SE
Mã: HDS-N7604I-SE
Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7608I-SE
Mã: HDS-N7608I-SE
Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7616I-SE
Mã: HDS-N7616I-SE
Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7604I-POE
Mã: HDS-N7604I-POE
Đầu ghi hình IP 4 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7608I-POE
Mã: HDS-N7608I-POE
Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7608I-POE
Mã: HDS-N7608I-POE
Đầu ghi hình IP 8 kênh cao cấp chuẩn H.264.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7616I-POE
Mã: HDS-N7616I-POE
Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7604I-3G 04 kênh
Mã: HDS-N7604I-3G 04 kênh
Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7608I-3G 08 kênh
Mã: HDS-N7608I-3G 08 kênh
Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264.
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7616I-3G 16 kênh
Mã: HDS-N7616I-3G 16 kênh
Đầu ghi hình IP 4/8/16 kênh cao cấp chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-SE
Mã: HDS-N7716I-SE
Đầu ghi hình IP 16 kênh chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7732I-SE
Mã: HDS-N7732I-SE
Đầu ghi hình IP 32 kênh chuẩn H.264
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-POE
Mã: HDS-N7716I-POE
Đầu ghi hình IP 16 kênh cao cấp chuẩn H.264. 
đ
ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-4K
Mã: HDS-N7716I-4K
Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H.264+
đ