Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình HDPARAGON IP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDS - 2025IRP

HDPARAGON HDS-2025IRP là Camera Quang Sát IP  hình ảnh HD...

HDS - 2025IRP

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-4K

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-4K

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H.264+

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7716I-4K

ĐẦU GHI HÌNH  HDS-N7732I-4K

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7732I-4K

Đầu ghi hình IP Ultra HD 4K 16/32 kênh. H264/H.264+  

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N7732I-4K

ĐẦU GHI HÌNH  HDS-H7604HFW-ST

ĐẦU GHI HÌNH HDS-H7604HFW-ST

Đầu ghi hình HỔN HỢP analog và IP, chuẩn H.264, HDMI

ĐẦU GHI HÌNH HDS-H7604HFW-ST

ĐẦU GHI HÌNH  HDS-N97256I-24HD

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N97256I-24HD

Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp chuẩn H.264/H.264

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N97256I-24HD

ĐẦU GHI HÌNH  HDS-N97256I-16HD

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N97256I-16HD

Đầu ghi hình IP 256 kênh high-end cao cấp chuẩn H.264/H.264

ĐẦU GHI HÌNH HDS-N97256I-16HD

Hybrid DVR  HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog/HD-TVI 

Hybrid DVR HDS-H9008IP-TVI (8 TVI+10 IP)

HDS-H7616HFW-ST  (16 analog+16 IP)

HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP analog và IP, chuẩn H.264, HDMI

HDS-H7616HFW-ST (16 analog+16 IP)

Hybrid DVR  HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)

Đầu ghi hình HỔN HỢP (HYBRID), hổ trợ đồng thời camera analog/HD-TVI 

Hybrid DVR HDS-H9016IP-TVI (16 TVI+18 IP)