Đầu ghi theo hãng

ĐẦU GHI EYETECH ET-7816HD
Mã: ET 7816HD
-16 kênh hiển thị và ghi hình ở độ phân giải D1(25fps)
đ
ĐẦU GHI EYETECH  ET-7804HD
Mã: ET-7804HD
-4 kênh hiển thị và ghi hình ở độ phân giải D1(25fps)
đ
ĐẦU GHI HÌNH ET-7704 HD
Mã: ET-7704 HD
4 kênh độc lập DVR -H.264 dòng video nén kép
đ
ĐẦU GHI EYETECH  ET-7916HD
Mã: ET-7916HD
- Đầu ghi hình 16 kênh . - Chuẩn nén hình H.264
16,524,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH  ET-7908HD
Mã: ET-7908HD
- Đầu ghi hình 08 kênh .
8,604,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET-7904HD
Mã: ET-7904HD
- Đầu ghi hình 04 kênh . - Chuẩn nén hình H.264
7,092,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET-7332HD
Mã: ET-7332HD
- Đầu ghi hình 16 kênh . - Chuẩn nén hình H.264
19,044,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH EYETECH ET-7324HD
Mã: ET-7324HD
- Đầu ghi hình 24 kênh . - Chuẩn nén hình H.264
16,200,000 đ
CAMERA EYETECH ET-7316HD
Mã: ET-7316HD
- Đầu ghi hình 16 kênh .Chuẩn nén hình H.264
10,980,000 đ
CAMERA EYETECH ET-7316HDS
Mã: ET-7316HDS
- Đầu ghi hình 16 kênh .Chuẩn nén hình H.264 - Độ phân giải : 960H,FULL D1, CIF.
8,640,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH  ET-7308HD
Mã: ET-7308HD
- Đầu ghi hình 08 kênh .Chuẩn nén hình H.264
4,068,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET-7304HD
Mã: ET-7304HD
- Đầu ghi hình 04 kênh .Chuẩn nén hình H.264
3,564,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET 8016HD
Mã: ET 8016HD
- Đầu ghi hình 16 kênh chuẩn nén H.264
5,940,000 đ
ĐẦU GHI HINH EYETECH ET-8008HD
Mã: ET-8008HD
- Đầu ghi hình 8 kênh chuẩn nén H.264
3,780,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET-8004HD
Mã: ET 8004HD
- Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264
3,204,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET-8104HD
Mã: ET 8104HD
- Đầu ghi hình 4 kênh chuẩn nén H.264
2,844,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET- 804 HDCVR
Mã: ET- 804 HDCVR
Đầu Ghi Hình HD-CVRChuẩn H.264 4 Kênh dùng cho Camera CVI chuẩn 720P
6,175,500 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET- 708HD-CVR
Mã: HD-CVR
Đầu Ghi Hình HD-CVR Chuẩn H.264
8,481,000 đ
ĐẦU GHI EYETECH ET- 704HD-CVR
Mã: ET- 704HD-CVR
Đầu Ghi Hình HD-CVR Chuẩn H.264
5,964,000 đ