Đầu ghi theo hãng

ET-8516CVI
Mã: ET-8516CVI
● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 16 kênh +2 kênh ● Kết nối  Camera CVI /TVI/AHD/ (1.0, 1.3, 2.0 MP)/ Analog/ IP (5MP)
7,400,000 đ
ET-8504CVI
Mã: ET-8504CVI
● Đầu ghi hình HD CVI (5 in 1) 4 kênh + 1 kênh IP ● Kết nối cùng lúc Camera CVI /TVI/AHD/ Analog / IP (5Mp)
2,750,000 đ
ET-8508CVI
Mã: ET-8508CVI
● Đầu ghi hình HD (5 in 1) 8 kênh + 2 kênh IP ● Kết nối Camera CVI /TVI/AHD/ Analog / IP (5Mp)
4,200,000 đ
ET-8416CVI
Mã: ET-8416CVI
● Đầu ghi hình HD CVI 16 kênh + 8kênh IP ● Hỗ trợ kết nối  Camera CVI (1.0, 1.3, 2.0MP) / Analog / IP (5MP)
9,680,000 đ
ET-8416CVI-2HDD
Mã: ET-8416CVI-2HDD
● Đầu ghi hình HD CVI 16 kênh + 8kênh IP ● Hỗ trợ kết nối  Camera CVI (1.0, 1.3, 2.0MP) / Analog / IP (5MP)  
12,100,000 đ
ET-8232CVI-2HDD
Mã: ET-8232CVI-2HDD
● Đầu ghi hình HD CVI 32 kênh  ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI ( 1.0, 1.3, 2.0MP) /  Analog/ IP (5MP)
24,000,000 đ
ET-4K9404CVI
Mã: ET-4K9404CVI
● Đầu ghi hình HD CVI 04 kênh + 2IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI ( 1.0, 1.3, 2.0,4.1MP) /  Analog/ IP (5MP)
5,200,000 đ
ET-4K9408CVI
Mã: ET-4K9408CVI
● Đầu ghi hình HD CVI 08 kênh + 4IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI ( 1.0, 1.3, 2.0,4.1MP) /  Analog/ IP (5MP)
7,400,000 đ
ET-4K9416CVI
Mã: ET-4K9416CVI
● Đầu ghi hình HD CVI 16 kênh + 8IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI ( 1.0, 1.3, 2.0,4.1MP) /  Analog/ IP (5MP)
12,000,000 đ
ET-8232CVI-8HDD
Mã: ET-8232CVI-8HDD
● Đầu ghi hình HD CVI 32 kênh  ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI ( 1.0, 1.3, 2.0MP) /  Analog/ IP (5MP)
48,000,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8104CVI
Mã: ET-8104CVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 720P/1080N 4 kênh +1 kênh IP
2,900,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8108CVI
Mã: ET-8108CVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 720P/1080N 8 kênh +2 kênh IP
7,350,000 đ
ET-8116CVI
Mã: ET-8116CVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 720P/1080N 16 kênh + 2  kênh IP ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 18 camera IP 5Mp)
10,800,000 đ
ET-8104SCVI
Mã: ET-8104SCVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 720P/1080N 4 kênh  ● Hỗ trợ kết nối cùng lúc Camera CVI / analog / IP (tối đa 5 camera IP 5Mp)
4,800,000 đ
ET-8408CVI FULL HD 1080P
Mã: ET-8408CVI FULL HD 1080
● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP FULL HD 1080P
4,950,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8016CVI
Mã: ET-8016CVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 720P/1080N 16 kênh + 2  kênh IP
10,800,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8204CVI
Mã: ET-8204CVI
● Đầu ghi hình HDCVI chuẩn 1080P  4 kênh +2 kênh IP
4,600,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8216CVI
Mã: ET-8216CVI
● Đầu ghi hình HDCVI 16 kênh + 8kênh IP
14,900,000 đ
ĐẦU GHI  EYETECH ET-8208CVI
Mã: ET-8208CVI
● Đầu ghi hình HDCVI 8 kênh + 4 kênh IP
6,400,000 đ
ET-748ATC
Mã: ET-748ATC
Đầu ghi hình 08 kênh  FULL HD 1080P Hỗ trợ : HDTVI(1080P) + AHD(1080P) + HDCVI(1080P) + ANALOG(960H) + IP(1080P)
8,550,000 đ