Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình DAHUA XVR5432L

Đầu ghi hình DAHUA XVR5432L

• Đầu ghi hình 32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn...

28.960.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR5432L

28.960.000đ
Đầu ghi hình DAHUA HCVR7116H-4M 62%

Đầu ghi hình DAHUA HCVR7116H-4M

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với...

11.880.000đ 4.470.000đ

Đầu ghi hình DAHUA HCVR7116H-4M

11.880.000đ 4.470.000đ
Đầu ghi hình DAHUA HCVR7108H-4M 62%

Đầu ghi hình DAHUA HCVR7108H-4M

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với...

7.500.000đ 2.850.000đ

Đầu ghi hình DAHUA HCVR7108H-4M

7.500.000đ 2.850.000đ
HCVR7104H-4M 62%

HCVR7104H-4M

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 với...

5.365.000đ 2.035.000đ

HCVR7104H-4M

5.365.000đ 2.035.000đ
Đầu ghi hình DAHUA XVR5216AN-4KL 57%

Đầu ghi hình DAHUA XVR5216AN-4KL

•  Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh...

14.200.000đ 6.050.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR5216AN-4KL

14.200.000đ 6.050.000đ
Đầu ghi hình DAHUA XVR5116H-4KL 57%

Đầu ghi hình DAHUA XVR5116H-4KL

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh...

12.000.000đ 5.100.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR5116H-4KL

12.000.000đ 5.100.000đ
Đầu ghi hình DAHUA XVR5108HS-4KL 57%

Đầu ghi hình DAHUA XVR5108HS-4KL

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD , Chuẩn nén hình ảnh...

7.300.000đ 3.100.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR5108HS-4KL

7.300.000đ 3.100.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4104-W 57%

Đầu ghi hình DAHUA NVR4104-W

• Đầu ghi hình 4 kênh IP camera inputs, chuẩn nén hình...

7.100.000đ 3.020.000đ

Đầu ghi hình DAHUA NVR4104-W

7.100.000đ 3.020.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-S2 57%

Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-S2

• Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP,  chuẩn nén hình...

3.300.000đ 1.400.000đ

Đầu ghi hình DAHUA NVR2108HS-S2

3.300.000đ 1.400.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-S2 57%

Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-S2

• Đầu ghi hình 4/8 kênh camera IP,  chuẩn nén hình...

2.900.000đ 1.235.000đ

Đầu ghi hình DAHUA NVR2104HS-S2

2.900.000đ 1.235.000đ
Đầu ghi hình DAHUANVR4116HS-4KS2 57%

Đầu ghi hình DAHUANVR4116HS-4KS2

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP,  chuẩn nén hình...

6.050.000đ 2.570.000đ

Đầu ghi hình DAHUANVR4116HS-4KS2

6.050.000đ 2.570.000đ
Đầu ghi hình DAHUA NVR4108HS-4KS2 57%

Đầu ghi hình DAHUA NVR4108HS-4KS2

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP,  chuẩn nén hình...

5.010.000đ 2.130.000đ

Đầu ghi hình DAHUA NVR4108HS-4KS2

5.010.000đ 2.130.000đ
NVR4104HS-4KS2 57%

NVR4104HS-4KS2

• Đầu ghi hình 4/8/16 kênh camera IP,  chuẩn nén hình...

4.800.000đ 2.040.000đ

NVR4104HS-4KS2

4.800.000đ 2.040.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

2.380.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

6.540.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

6.540.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

3.000.000đ
Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

6.750.000đ
Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

3.580.000đ

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

3.580.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

5.520.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

5.520.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

10.600.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

10.600.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

2.380.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

13.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

3.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.300.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

4.300.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

6.750.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.560.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

4.560.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

11.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

11.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

13.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

13.980.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

13.980.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

6.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 

11.610.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

11.610.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

15.050.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

15.050.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

18.980.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

18.980.000đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

32.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

32.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

38.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

38.000.000đ
Đầu ghi hình DAHUA XVR4104C 57%

Đầu ghi hình DAHUA XVR4104C

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh H.264...

2.490.000đ 1.060.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR4104C

2.490.000đ 1.060.000đ
Đầu ghi hình DAHUA XVR4108C 57%

Đầu ghi hình DAHUA XVR4108C

• Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP/TVI/AHD, Chuẩn nén hình ảnh H.264...

3.810.000đ 1.620.000đ

Đầu ghi hình DAHUA XVR4108C

3.810.000đ 1.620.000đ