Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

2.380.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

6.540.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

6.540.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

3.000.000đ
Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

6.750.000đ
Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

3.580.000đ

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

3.580.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

5.520.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

5.520.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

10.600.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

10.600.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

2.380.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

13.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

3.700.000đ
Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

3.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.300.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

4.300.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

6.750.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.560.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

4.560.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

11.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

11.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

13.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

13.980.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

13.980.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

6.700.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 

11.610.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR7108H-S3

11.610.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

15.050.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4224AN-S3

15.050.000đ
Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

18.980.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4232AN-S3

18.980.000đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

32.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5424L-S3

32.000.000đ
Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

Đầu ghi hình 24/32 kênh,hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén...

38.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua DHI-HCVR5432L-S3

38.000.000đ