Giỏ hàng (0)

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

6.540.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

3.580.000đ

Đầu ghi hình Dauhua HCVR5014HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264 

5.520.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

10.600.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

2.380.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4104C-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H264+/H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108C-S3

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

3.000.000đ

Đầu ghi hình HCVR4104HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.300.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4108HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.750.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR4116HS-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

4.560.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5014H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

11.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5116H-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264

13.000.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216AN-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP ,Chuẩn nén hình ảnh H.264 

13.980.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR5216A-S3

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Đầu ghi hình DAHUA

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3

Hỗ trợ camera HDCVI/Analog/IP, chuẩn nén hình ảnh H.264 

6.700.000đ

Đầu ghi hình Dahua HCVR7104H-S3