Đầu ghi hình AVTECH

ĐẦU GHI HÌNH AVZ316 Quadbrid 16CH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH AVZ316 Quadbrid 16CH
  Analog: max 240 IPS @1080P (16 channels)   IP: Max 270 IPS @1080P (09 channels)
11,200,000 đ
Đầu Ghi hình AVZ308 Quadbrid 08CH
Mã: Đầu Ghi hình AVZ308 Quadbrid 08CH
 Analog: 1080P, 720P, QHD, 960H,... IP: 5MP, 3MP, 1080P, 720P,....
8,100,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH AVZ 207 TRIBRID 08CH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH AVZ 207 TRIBRID 08CH
Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 120IPS 720P    1280 x 720   pixel với 120IPS
7,656,000 đ
Đầu Ghi DGD1316 Tribrid 16 CH
Mã: Đầu Ghi DGD1316 Tribrid 16 CH
Video Signal: TVI/AHD/960H  Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...
7,700,000 đ
Đầu Ghi DGD 1308 Tribrid 08 CH
Mã: Đầu Ghi DGD 1308 Tribrid 08 CH
Video Signal: TVI/AHD/960H  Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...
5,500,000 đ
ĐẦU GHI HÌNH HDTVI AVTECH DGD2404 Tribrid 04 CH
Mã: ĐẦU GHI HÌNH HDTVI AVTECH DGD2404 Tribrid 04 CH
Video Signal: TVI/AHD/960H  Video Resolution: 1080P, 720P, QHD, 960H,...
3,800,000 đ
ĐẦU GHI DG 1004A 4CH
Mã: DG 1004A 4CH
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 60IPS
2,759,000 đ
ĐẦU GHI AVZ203 4CH AHD/TVI/960H
Mã: AVZ203 4CH AHD/TVI/960H
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 60IPS
4,895,000 đ
ĐẦU GHI DG 1007 8CH
Mã: DG 1007 8CH
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 120IPS
6,620,000 đ
ĐẦU GHI AVT 208 8CH
Mã: AVT 208 8CH
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 120IPS
9,460,000 đ
ĐẦU GHI DG 1015 16CH
Mã: DG 1015 16CH
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 240IPS
9,235,000 đ
ĐẦU GHI AVZ 217 TRIBRID 16CH
Mã: AVZ 217 TRIBRID 16CH
 - Ghi hình và sao lưu: 1080P   1920 x 1080 pixel với 240IPS
12,035,000 đ