Chân đế 02CD
Mã: Chân đế
Chân đế sữa nhựa
52,500 đ
Chân đế 03CD
Mã: Chân đế
Chân đế sắt loại  trung 
52,500 đ
Chân đế J205
Mã: Chân đế J205
    Chân đế cố định loại lớn, gắn ngoài trời, có cân chỉnh.(Trắng & Đen) J205 Chân đế cố định loại lớn, gắn ngoài trời, có cân chỉnh.(Trắng & Đen)
180,000 đ
Chân đế 01CD
Mã: Chân
Chân đế sữa
90,000 đ
Chân đế xoay PTS - 306
Mã: Chân
Chân đế xoay lên, xuống, trái, phải trong nhà.
660,000 đ
Chân đế xoay SP - 306
Mã: Chân đế
Chân đế điều khiển trái phải trong nhà.
1,125,000 đ
Chân đế xoay PTS - 308
Mã: Chân đế
Chân đế điều khiển trái phải Ngoài Trời 
2,250,000 đ
Chân đế xoay PTS - 301
Mã: Chân đế
Chân đế xoay lên, xuống, trái, phải (Ngoài trời).
2,700,000 đ
Chân đế xoay SP - 301D
Mã: Chân đế
Chân đế xoay lên, xuống, trái, phải (Ngoài trời).
5,550,000 đ
Hộp bảo vệ KK02
Mã: Hộp bảo vệ
Hộp che mưa ngoài trời loại trung.
180,000 đ
Hộp bảo vệ KK03
Mã: Hộp bảo vệ
Hộp che mưa ngoài trời loại lớn .
220,000 đ