CAMERA VANTECH VP-6202A
Mã: CAMERA VANTECH VP-6202A
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-6202B
Mã: CAMERA VANTECH VP-6202B
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5801
Mã: CAMERA VANTECH VP-5801
- 1.3 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 720P (1280x1024) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5802A
Mã: CAMERA VANTECH VP-5802A
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5802B
Mã: CAMERA VANTECH VP-5802B
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5402
Mã: CAMERA VANTECH VP-5402
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-6201
Mã: CAMERA VANTECH VP-6201
- 1.3 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 720P (1280x1024) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
Camera Vantech VP-6101
Mã: Camera Vantech VP-6101
Camera Vantech VP-6101 sản phẩm với độ phân giải: 1.3 Megapixel, 1080P (1280x1024).  Không Video Loss (Serial Digital Interface).
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5601
Mã: CAMERA VANTECH VP-5601
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5501
Mã: CAMERA VANTECH VP-5501
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-110HD
Mã: CAMERA VANTECH VP-110HD
- 1,3 Megapixel SONY tiến bộ quét cảm biến hình ảnh CMOS Exmor - 960P (1280x960) Hỗ trợ độ phân giải - Không Video Loss (Serial Digital Interface)
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-120HD
Mã: CAMERA VANTECH VP-120HD
- 2,0 Megapixel SONY tiến bộ quét cảm biến hình ảnh CMOS Exmor - 1080p (1920x1080) Hỗ trợ độ phân giải - Không Video Loss (Serial Digital Interface)
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5202
Mã: CAMERA VANTECH VP-5202
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ
CAMERA VANTECH VP-5302
Mã: CAMERA VANTECH VP-5302
- 2.0 Megapixel cảm biến hình ảnh SONY tiến bộ scanExmor CMOS - 1080p (1920x1080) Độ phân giải Video - Day / Night, 2NDR, AGC, AWB.
Liên hệ