Giỏ hàng (0)

Camera Vantech AHD

Camera Vantech AHD VP-115AHDH

Camera Vantech AHD VP-115AHDH

- AHD  3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

Camera Vantech AHD VP-115AHDH

Camera Vantech AHD VP-200A

Camera Vantech AHD VP-200A

- AHD 2.0 Megapixel Sony Sensor - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC, 3D-DNR

Camera Vantech AHD VP-200A

Camera Vantech AHD VP-224AP

Camera Vantech AHD VP-224AP

CAMERA AHD VANTECH VP-224AP  Độ phân giải : 2.0...

Camera Vantech AHD VP-224AP

Camera Vantech AHD VP-114AP

Camera Vantech AHD VP-114AP

AHD 2.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

Camera Vantech AHD VP-114AP

CAMERA VANTECH VP-1008A

CAMERA VANTECH VP-1008A

- AHD Nghị quyết 2.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, AGC, BLC

CAMERA VANTECH VP-1008A

CAMERA VANTECH VP-1009PTA

CAMERA VANTECH VP-1009PTA

- AHD  2.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, AGC, BLC

CAMERA VANTECH VP-1009PTA

CAMERA VANTECH VP-225AHDH

CAMERA VANTECH VP-225AHDH

- AHD Nghị quyết 3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-225AHDH

CAMERA VANTECH VP-155AHDH

CAMERA VANTECH VP-155AHDH

- AHD Nghị quyết 3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-155AHDH

CAMERA VANTECH VP-125AHDH

CAMERA VANTECH VP-125AHDH

- AHD 3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-125AHDH

CAMERA VANTECH VP-135AHDH

CAMERA VANTECH VP-135AHDH

- AHD 3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-135AHDH

CAMERA VANTECH VP-145AHDH

CAMERA VANTECH VP-145AHDH

- AHD  3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-145AHDH

CAMERA VANTECH VP-235AHDH

CAMERA VANTECH VP-235AHDH

- AHD Nghị quyết 3.0 Megapixel - True Day / Night (ICR) - AWB, BLC

CAMERA VANTECH VP-235AHDH

CAMERA VANTECH VP-273AHDM

CAMERA VANTECH VP-273AHDM

- 1.3 Megapixel   

32.000.000.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-273AHDM

32.000.000.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-309AHD

CAMERA VANTECH VP-309AHD

 Megapixels AHD 2.0, 36x zoom quang 

48.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-309AHD

48.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-301AHDM

CAMERA VANTECH VP-301AHDM

- AHD 1.3 Megapixels, 10X zoom quang 

10.800.000đ

CAMERA VANTECH VP-301AHDM

10.800.000đ
CAMERA VANTECH VP-311AHDH

CAMERA VANTECH VP-311AHDH

- Megapixels AHD 2.0, 10X zoom quang 

14.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-311AHDH

14.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-306AHDM

CAMERA VANTECH VP-306AHDM

- AHD 1.3 Megapixels, 36x zoom quang 

13.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-306AHDM

13.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-124AP

CAMERA VANTECH VP-124AP

CAMERA AHDVANTECH VP-124AP  Độ phân giải : 2.0 Megapixel

CAMERA VANTECH VP-124AP

CAMERA VANTECH VP-302AHDM

CAMERA VANTECH VP-302AHDM

- AHD 1.3 Megapixels, 36x zoom quang 

14.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-302AHDM

14.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-307AHDH

CAMERA VANTECH VP-307AHDH

- AHD 2.0 Megapixels, 36x zoom quang 

17.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-307AHDH

17.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-312AHDH

CAMERA VANTECH VP-312AHDH

- Megapixels AHD 2.0, 36x zoom quang 

18.000.000đ

CAMERA VANTECH VP-312AHDH

18.000.000đ
CAMERA VANTECH VP-1113AHD

CAMERA VANTECH VP-1113AHD

- 1.3 Megapixel 

1.300.000đ

CAMERA VANTECH VP-1113AHD

1.300.000đ
CAMERA VANTECH VP-114AHDH

CAMERA VANTECH VP-114AHDH

- 2.0 Megapixel 

1.750.000đ

CAMERA VANTECH VP-114AHDH

1.750.000đ
CAMERA VANTECH VP-102AHDH

CAMERA VANTECH VP-102AHDH

- 2.0 Megapixel 

1.350.000đ

CAMERA VANTECH VP-102AHDH

1.350.000đ
CAMERA VANTECH VP-113AHDM

CAMERA VANTECH VP-113AHDM

- 1.3 Megapixel 

1.500.000đ

CAMERA VANTECH VP-113AHDM

1.500.000đ
CAMERA VANTECH VP-116AHDM

CAMERA VANTECH VP-116AHDM

- 1.0 Megapixel  

1.100.000đ

CAMERA VANTECH VP-116AHDM

1.100.000đ
CAMERA VANTECH VP-112AHDM

CAMERA VANTECH VP-112AHDM

- 1.0 Megapixel 

1.100.000đ

CAMERA VANTECH VP-112AHDM

1.100.000đ
CAMERA VANTECH VP-117AHDM

CAMERA VANTECH VP-117AHDM

- 1.3 Megapixel 

1.500.000đ

CAMERA VANTECH VP-117AHDM

1.500.000đ
CAMERA VANTECH VP-118AHDH

CAMERA VANTECH VP-118AHDH

- 2.0 Megapixel 

1.750.000đ

CAMERA VANTECH VP-118AHDH

1.750.000đ
CAMERA CANTECH VP-222AHDM

CAMERA CANTECH VP-222AHDM

- 1.0 Megapixel 

1.400.000đ

CAMERA CANTECH VP-222AHDM

1.400.000đ
CAMERA VANTECH VP-223AHDM

CAMERA VANTECH VP-223AHDM

- 1.3 Megapixel 

1.900.000đ

CAMERA VANTECH VP-223AHDM

1.900.000đ
CAMERA VANTECH VP-224AHDH

CAMERA VANTECH VP-224AHDH

- 2.0 Megapixel

2.200.000đ

CAMERA VANTECH VP-224AHDH

2.200.000đ
CAMERA VANTECH VP-226AHDM

CAMERA VANTECH VP-226AHDM

- 1.3 Megapixel 

1.600.000đ

CAMERA VANTECH VP-226AHDM

1.600.000đ
CAMERA VANTECH VP-225AHDM

CAMERA VANTECH VP-225AHDM

- 1.0 Megapixel 

1.200.000đ

CAMERA VANTECH VP-225AHDM

1.200.000đ
CAMERA VANTECH VP-229AHDH

CAMERA VANTECH VP-229AHDH

- Sensor 2.0 Megapixel ảnh 

1.400.000đ

CAMERA VANTECH VP-229AHDH

1.400.000đ
CAMERA VANTECH VP-1005AHDM

CAMERA VANTECH VP-1005AHDM

- 1.3 Megapixel cảm biến hình ảnh 

1.200.000đ

CAMERA VANTECH VP-1005AHDM

1.200.000đ
CAMERA VANTECH VP-103AHDM

CAMERA VANTECH VP-103AHDM

- 1.3 Megapixel 

1.200.000đ

CAMERA VANTECH VP-103AHDM

1.200.000đ
CAMERA VANTECH VP-227AHDH

CAMERA VANTECH VP-227AHDH

- 2.0 Megapixel   

1.900.000đ

CAMERA VANTECH VP-227AHDH

1.900.000đ