Questek QTX-3702AHD
Mã: QTX-3702AHD
Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP
850,000 đ
Questek QTX-2122AHD
Mã: QTX-2122AHD
Độ phân giải: HD (1280x960) 1.3MP 
790,000 đ
Questek QTX-2121AHD
Mã: Questek QTX-2121AHD
Độ phân giải: HD (1280x720) 1.0MP 
550,000 đ
Questek QTX-4122AHD
Mã: QTX-4122AHD
Độ phân giải: HD (1280x960) 1.3MP
1,720,000 đ
Questek QTX-4121AHD
Mã: QTX-4121AHD
Độ phân giải: HD (1280x720) 1.0MP
690,000 đ
Questek QTX-4191AHD
Mã: QTX-4191AHD
Độ phân giải: HD (1280 x 720 ) 1.0 MP
1,260,000 đ
Questek QTX-4192AHD
Mã: QTX-4192AHD
Độ phân giải: HD (1280 x 960 ) 1.3 MP
860,000 đ
Questek QTX-4162AHD
Mã: QTX-4162AHD
 Độ phân giải: HD (1280 x 960), 1.3 Megapixel
760,000 đ
Questek QTX-4161AHD
Mã: QTX-4161AHD
– Độ phân giải: HD (1280 x 720), 1.0 Megapixel
940,000 đ
QUESTEK QTX– 3302AHD
Mã: QTX– 3302AHD
-Độ phân giải:HD (1280 x 960 ) 1.3 MP
800,000 đ
QUESTEK QTX– 3301AHD
Mã: QTX– 3301AHD
-Độ phân giải:HD (1280 x 960 ) 1.3 MP
đ
CAMMERA QUESTECH Win-4181D
Mã: Win-4181D
1/4'' Độ Phân giải : 1.0 Megapixel
đ
CAMERA QUESTECH Win-4181VD
Mã: Win-4181VD
1/4 " Độ Phân giải : 1.0 Megapixel
đ
CAMERA QUESTEK Win-4191VD
Mã: Win-4191VD
1/4'' Độ Phân giải : 1.0 Megapixel
đ
CAMERA QUESTEK QN-4191AHD
Mã: QN-4191AHD
Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp
1,260,000 đ
CAMERA QUESTEK Eco-1201AHD
Mã: Eco-1201AHD
840,000 đ
CAMERA QUESTEK Win-1201D
Mã: Win-1201D
1/4" Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor  
đ
CAMERA QUESTEK Win-2121VD
Mã: Win-2121VD
1/4" Độ Phân giải : 1.0 Megapixel
đ
CAMERA QUESTEK QTX-2121AHD
Mã: QTX-2121AHD
Cảm biến hình ảnh:HD 720p OV  image sensor  (1.0 Megapixel )
1,020,000 đ
CAMERA QUESTEK QN-2121AHD
Mã: QN-2121AHD
Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ống kính: 3.6 mm (6/8 mm tùy chọn)
1,100,000 đ