Giỏ hàng (0)

Camera Questek WIN AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-3702AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-3702AHD

Độ phân giải: HD (1280 x 960) 1.3 MP

850.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-3702AHD

850.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-2122AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-2122AHD

Độ phân giải: HD (1280x960) 1.3MP 

790.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-2122AHD

790.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

Độ phân giải: HD (1280x720) 1.0MP 

550.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

550.000đ
Camera Questek WIN AHD Questek QTX-4122AHD

Camera Questek WIN AHD Questek QTX-4122AHD

Độ phân giải: HD (1280x960) 1.3MP

1.720.000đ

Camera Questek WIN AHD Questek QTX-4122AHD

1.720.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-4121AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-4121AHD

Độ phân giải: HD (1280x720) 1.0MP

690.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-4121AHD

690.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-4191AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-4191AHD

Độ phân giải: HD (1280 x 720 ) 1.0 MP

1.260.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-4191AHD

1.260.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-4192AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-4192AHD

Độ phân giải: HD (1280 x 960 ) 1.3 MP

860.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-4192AHD

860.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-4162AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-4162AHD

 Độ phân giải: HD (1280 x 960), 1.3 Megapixel

760.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-4162AHD

760.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-4161AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-4161AHD

– Độ phân giải: HD (1280 x 720), 1.0 Megapixel

940.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-4161AHD

940.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX– 3302AHD

Camera Questek WIN AHD QTX– 3302AHD

-Độ phân giải:HD (1280 x 960 ) 1.3 MP

800.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX– 3302AHD

800.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-4191AHD

Camera Questek WIN AHD QN-4191AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp

1.260.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-4191AHD

1.260.000đ
Camera Questek WIN AHD Win-1201D

Camera Questek WIN AHD Win-1201D

1/4" Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV...

Camera Questek WIN AHD Win-1201D

Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

Cảm biến hình ảnh:HD 720p OV  image sensor  (1.0 Megapixel )

1.020.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-2121AHD

1.020.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-2121AHD

Camera Questek WIN AHD QN-2121AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ống kính: 3.6 mm...

1.100.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-2121AHD

1.100.000đ
Camera Questek WIN AHD Win-6002AHD

Camera Questek WIN AHD Win-6002AHD

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0...

1.360.000đ

Camera Questek WIN AHD Win-6002AHD

1.360.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-4181AHD

Camera Questek WIN AHD QN-4181AHD

Cảm biến hình ảnh: HD 720P Sony HD 1.0 Mp

1.100.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-4181AHD

1.100.000đ
Camera Questek WIN AHD Eco-2111AHD

Camera Questek WIN AHD Eco-2111AHD

Cảm biến hình ảnh:HD 720p OV  image sensor  (1.0 Megapixel)

1.180.000đ

Camera Questek WIN AHD Eco-2111AHD

1.180.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX 3701AHD

Camera Questek WIN AHD QTX 3701AHD

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 Megapixel)

1.320.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX 3701AHD

1.320.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-3701AHD

Camera Questek WIN AHD QN-3701AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ống kính: 3.6 mm...

1.380.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-3701AHD

1.380.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-3801AHD

Camera Questek WIN AHD QN-3801AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ống kính: 4 mm (6/8...

1.580.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-3801AHD

1.580.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX 2611AHD

Camera Questek WIN AHD QTX 2611AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720p OV image sensor (1.0 Megapixel)

1.640.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX 2611AHD

1.640.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-3501AHD

Camera Questek WIN AHD QN-3501AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp - Ống kính: 4 mm (6/8...

2.140.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-3501AHD

2.140.000đ
Camera Questek WIN AHD Win-6032AHD

Camera Questek WIN AHD Win-6032AHD

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel

2.380.000đ

Camera Questek WIN AHD Win-6032AHD

2.380.000đ
Camera Questek WIN AHD QTX-3601AHD

Camera Questek WIN AHD QTX-3601AHD

Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV image sensor (1.0 Megapixel)

1.780.000đ

Camera Questek WIN AHD QTX-3601AHD

1.780.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-3601AHD

Camera Questek WIN AHD QN-3601AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.0 Mp

1.980.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-3601AHD

1.980.000đ
Camera Questek WIN AHD Win-3601D

Camera Questek WIN AHD Win-3601D

1/4 "Độ Phân giải : 1.0 Megapixel Cảm biến hình ảnh: HD 720p OV...

Camera Questek WIN AHD Win-3601D

Camera Questek WIN AHD QNV-1632AHD

Camera Questek WIN AHD QNV-1632AHD

Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp - Ống kính: 4 mm

1.180.000đ

Camera Questek WIN AHD QNV-1632AHD

1.180.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-4192AHD

Camera Questek WIN AHD QN-4192AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 720P Sony HD 1.3Mp

1.700.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-4192AHD

1.700.000đ
Camera Questek WIN AHD QN-4182AHD

Camera Questek WIN AHD QN-4182AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3 Mp - Ống kính: 3.6 mm...

1.380.000đ

Camera Questek WIN AHD QN-4182AHD

1.380.000đ
CAMERA QUESTEK Eco-1202AHD

CAMERA QUESTEK Eco-1202AHD

Cảm biến hình ảnh:HD 960p OV  image sensor  (1.3 Megapixel)  

980.000đ

CAMERA QUESTEK Eco-1202AHD

980.000đ
CAMERA QUESTEK  QNV-1212AHD

CAMERA QUESTEK QNV-1212AHD

Cảm biến hình ảnh HD 1.3 Mp

1.380.000đ

CAMERA QUESTEK QNV-1212AHD

1.380.000đ
CAMERA QUESTEK QN-2122AHD

CAMERA QUESTEK QN-2122AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3 Mp

1.580.000đ

CAMERA QUESTEK QN-2122AHD

1.580.000đ
CAMERA QUESTEK QTX 3702AHD

CAMERA QUESTEK QTX 3702AHD

Cảm biến hình ảnh: HD 960p OV image sensor (1.3Megapixel)

1.620.000đ

CAMERA QUESTEK QTX 3702AHD

1.620.000đ
CAMERA QUESTEK QN-3702AHD

CAMERA QUESTEK QN-3702AHD

Cảm biến hình ảnh:  HD 960P Sony HD 1.3Mp - Ống kính: 3.6 mm (6/8...

1.700.000đ

CAMERA QUESTEK QN-3702AHD

1.700.000đ