Questek QTX-3701AHD
Mã: QTX-3701AHD
Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP
750,000 đ
Questek QTX 1219
Mã: QTX 1219
Độ phân giải: 700 TVL
900,000 đ
Questek QTX 4109
Mã: QTX 4109
Độ phân giải: 700 TVL
870,000 đ
CAMERA QUESTEK QTX 3700
Mã: QTX 3700
'- 1/3" Korea chipset độ phân giải 600TVL
1,300,000 đ
Questek QTX 4110
Mã: QTX 4110
Độ phân giải: 1000 TVL 
1,260,000 đ
Questek QTX 4108
Mã: QTX 4108
Độ phân giải: 800 TVL
1,220,000 đ
Questek QTX 4100
Mã: QTX 4100
Độ phân giải: 600 TVL
980,000 đ
Questek QTX 2008
Mã: QTX 2008
Độ phân giải: 800 TVL
1,710,000 đ
Questek QTX 2718
Mã: QTX 2718
Độ phân giải: 800 TVL
2,270,000 đ
Questek QTX 2710
Mã: QTX 2710
Độ phân giải: 600 TVL
2,900,000 đ
Questek QTX 2000
Mã: QTX 2000
Độ phân giải: 600 TVL
1,540,000 đ
Questek QTX 3410
Mã: QTX 3410
Độ phân giải: 1000TVL
2,180,000 đ
Questek QTX 3408
Mã: QTX 3408
Độ phân giải: 800TVL
2,050,000 đ
Questek QTX 3400
Mã: QTX 3400
Độ phân giải: 600TVL
1,830,000 đ
Questek QTX 2130
Mã: QTX 2130
Độ phân giải: 1000TVL
1,640,000 đ
Questek QTXB 2128
Mã: QTXB 2128
Độ phân giải: 800TVL
1,340,000 đ
Questek QTXB 2120
Mã: QTXB 2120
Độ phân giải: 600TVL
1,160,000 đ
Questek QTX 1220
Mã: QTX 1220
Độ phân giải: 1000 TVL
1,600,000 đ
Questek QTX 1218
Mã: QTX 1218
Độ phân giải: 800 TVL
1,400,000 đ
Questek QTX 1210
Mã: QTX 1210
Độ phân giải: 600 TVL
1,180,000 đ