Giỏ hàng (0)

Camera Questek ANALOG

Questek QTX-3701AHD

Questek QTX-3701AHD

Độ phân giải: HD (1280 x 720) 1.0 MP

750.000đ

Questek QTX-3701AHD

750.000đ
Questek QTX 1219

Questek QTX 1219

Độ phân giải: 700 TVL

900.000đ

Questek QTX 1219

900.000đ
Questek QTX 4109

Questek QTX 4109

Độ phân giải: 700 TVL

870.000đ

Questek QTX 4109

870.000đ
CAMERA QUESTEK QTX 3700

CAMERA QUESTEK QTX 3700

'- 1/3" Korea chipset độ phân giải 600TVL

1.300.000đ

CAMERA QUESTEK QTX 3700

1.300.000đ
Questek QTX 4110

Questek QTX 4110

Độ phân giải: 1000 TVL 

1.260.000đ

Questek QTX 4110

1.260.000đ
Questek QTX 4108

Questek QTX 4108

Độ phân giải: 800 TVL

1.220.000đ

Questek QTX 4108

1.220.000đ
Questek QTX 4100

Questek QTX 4100

Độ phân giải: 600 TVL

980.000đ

Questek QTX 4100

980.000đ
Questek QTX 2008

Questek QTX 2008

Độ phân giải: 800 TVL

1.710.000đ

Questek QTX 2008

1.710.000đ
Questek QTX 2718

Questek QTX 2718

Độ phân giải: 800 TVL

2.270.000đ

Questek QTX 2718

2.270.000đ
Questek QTX 2710

Questek QTX 2710

Độ phân giải: 600 TVL

2.900.000đ

Questek QTX 2710

2.900.000đ
Questek QTX 2000

Questek QTX 2000

Độ phân giải: 600 TVL

1.540.000đ

Questek QTX 2000

1.540.000đ
Questek QTX 3410

Questek QTX 3410

Độ phân giải: 1000TVL

2.180.000đ

Questek QTX 3410

2.180.000đ
Questek QTX 3408

Questek QTX 3408

Độ phân giải: 800TVL

2.050.000đ

Questek QTX 3408

2.050.000đ
Questek QTX 3400

Questek QTX 3400

Độ phân giải: 600TVL

1.830.000đ

Questek QTX 3400

1.830.000đ
Questek QTX 2130

Questek QTX 2130

Độ phân giải: 1000TVL

1.640.000đ

Questek QTX 2130

1.640.000đ
Questek QTXB 2128

Questek QTXB 2128

Độ phân giải: 800TVL

1.340.000đ

Questek QTXB 2128

1.340.000đ
Questek QTXB 2120

Questek QTXB 2120

Độ phân giải: 600TVL

1.160.000đ

Questek QTXB 2120

1.160.000đ
Questek QTX 1220

Questek QTX 1220

Độ phân giải: 1000 TVL

1.600.000đ

Questek QTX 1220

1.600.000đ
Questek QTX 1218

Questek QTX 1218

Độ phân giải: 800 TVL

1.400.000đ

Questek QTX 1218

1.400.000đ
Questek QTX 1210

Questek QTX 1210

Độ phân giải: 600 TVL

1.180.000đ

Questek QTX 1210

1.180.000đ
Questek QTX 3110

Questek QTX 3110

Độ phân giải: 1000TVL

1.380.000đ

Questek QTX 3110

1.380.000đ
Questek QTX 3108

Questek QTX 3108

Độ phân giải: 800TVL

1.360.000đ

Questek QTX 3108

1.360.000đ
Questek QTX 3100

Questek QTX 3100

Độ phân giải: 600TVL

1.120.000đ

Questek QTX 3100

1.120.000đ
Questek QTC-511

Questek QTC-511

Độ phân giải: 500TVL

1.360.000đ

Questek QTC-511

1.360.000đ
Questek QV-121

Questek QV-121

Độ phân giải: 700 TVL

1.100.000đ

Questek QV-121

1.100.000đ
Questek QV-163

Questek QV-163

- Ống kính: 4mm

870.000đ

Questek QV-163

870.000đ
Questek QV-149

Questek QV-149

Độ phân giải: 600 TVL

870.000đ

Questek QV-149

870.000đ
Questek QV-155

Questek QV-155

Độ phân giải: 600 TVL

1.100.000đ

Questek QV-155

1.100.000đ
QUESTEK QV-124 Camera

QUESTEK QV-124 Camera

Độ phân giải: 540 TVL

1.145.000đ

QUESTEK QV-124 Camera

1.145.000đ
QUESTEK QV-118 Camera

QUESTEK QV-118 Camera

Độ phân giải: 540 TVL

1.445.000đ

QUESTEK QV-118 Camera

1.445.000đ
QUESTEK QV-155 Camera

QUESTEK QV-155 Camera

Độ phân giải: 540 TVL

1.025.000đ

QUESTEK QV-155 Camera

1.025.000đ
QUESTEK QV-113 Camera

QUESTEK QV-113 Camera

Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD II

970.000đ

QUESTEK QV-113 Camera

970.000đ
QUESTEK QV-149 Camera

QUESTEK QV-149 Camera

Ống kính: 4mm 

1.000.000đ

QUESTEK QV-149 Camera

1.000.000đ
QUESTEK QV-105 Camera Dome

QUESTEK QV-105 Camera Dome

Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY 

480.000đ

QUESTEK QV-105 Camera Dome

480.000đ
CAMERA QUESTEK QTX 3708

CAMERA QUESTEK QTX 3708

'- 1/3" Korea chipset độ phân giải 800TVL - Tích hợp 2 pcs...

1.360.000đ

CAMERA QUESTEK QTX 3708

1.360.000đ
CAMERA QUESTEK QTX 3710

CAMERA QUESTEK QTX 3710

'- 1/3" Korea chipset độ phân giải 1000TVL - Tích hợp 2...

1.460.000đ

CAMERA QUESTEK QTX 3710

1.460.000đ