CAMERA KHÔNG DÂY

CAMERA EYETECH ET-916H
Mã: ET-916H
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor
4,950,000 đ
CAMERA EYETECH ET-817IPS
Mã: ET-817IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.0 Megapixel Image Sensor
3,750,000 đ
CAMERA EYETECH ET-815IPS
Mã: ET-815IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor
2,985,000 đ
CAMERA EYETECH ET-1817IPS
Mã: ET-1817IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor
3,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-3705IP
Mã: ET-3705IP
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
7,200,000 đ
CAMERA EYETECH ET-1715IP
Mã: CAMERA EYETECH ET-1715IP
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
4,800,000 đ
CAMERA EYETECH ET-715IP
Mã: ET-715IP
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
3,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-2715IP
Mã: ET-2715IP
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
6,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-813IPS
Mã: ET-813IPS
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
4,800,000 đ
CAMERA EYETECH ET-830IPS
Mã: ET-830IPS
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
5,700,000 đ
CAMERA EYETECH ET-913IPS
Mã: ET-913IPS
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
8,970,000 đ
CAMERA EYETECH ET-930IPS
Mã: ET-930IPS
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
9,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-360IP
Mã: ET-360IP
- Độ phân giải:1,3 MEGAPIXEL 960P1280 x 960 - 25fs. 
5,700,000 đ
CAMERA EYETECH ET-705IP
Mã: ET-705IP
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
3,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-1705IP
Mã: ET-1705IP
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
4,800,000 đ
CAMERA EYETECH ET-2705IP
Mã: ET-2705IP
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
6,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-1721WIP
Mã: ET-1721WIP
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản
6,600,000 đ
CAMERA EYETECH ET-721WIP
Mã: ET-721WIP
- Độ phân giải:1.0 Megapixel(1280 x 720P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)
4,470,000 đ
CAMERA EYETECH ET-711IP
Mã: ET-711IP
- Độ phân giải:1.0 Megapixel(1280 x 720P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)
2,850,000 đ
CAMERA EYETECH ET-1711IP
Mã: ET-1711IP
- Độ phân giải:1.3 Megapixel(1280 x 960P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)
3,450,000 đ