Giỏ hàng (0)

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-916H

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-916H

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor

4.950.000đ

CAMERA EYETECH ET-916H

CAMERA EYETECH ET-817IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.0 Megapixel Image Sensor

3.750.000đ

CAMERA EYETECH ET-817IPS

CAMERA EYETECH ET-815IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-815IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor

2.985.000đ

CAMERA EYETECH ET-815IPS

CAMERA EYETECH ET-1817IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-1817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor

3.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-1817IPS

CAMERA EYETECH ET-3705IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-3705IP

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

7.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-3705IP

CAMERA EYETECH ET-1715IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-1715IP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

4.800.000đ

CAMERA EYETECH ET-1715IP

CAMERA EYETECH ET-715IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-715IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-715IP

CAMERA EYETECH ET-2715IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-2715IP

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

6.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-2715IP

CAMERA EYETECH ET-813IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-813IPS

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

4.800.000đ

CAMERA EYETECH ET-813IPS

CAMERA EYETECH ET-830IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-830IPS

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

5.700.000đ

CAMERA EYETECH ET-830IPS

CAMERA EYETECH ET-913IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-913IPS

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

8.970.000đ

CAMERA EYETECH ET-913IPS

CAMERA EYETECH ET-930IPS

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-930IPS

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

9.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-930IPS

CAMERA EYETECH ET-360IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-360IP

- Độ phân giải:1,3 MEGAPIXEL 960P1280 x 960 - 25fs. 

5.700.000đ

CAMERA EYETECH ET-360IP

CAMERA EYETECH ET-705IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-705IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-705IP

CAMERA EYETECH ET-1705IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-1705IP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

4.800.000đ

CAMERA EYETECH ET-1705IP

CAMERA EYETECH ET-2705IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-2705IP

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

6.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-2705IP

CAMERA EYETECH ET-1721WIP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-1721WIP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn...

6.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-1721WIP

CAMERA EYETECH ET-721WIP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-721WIP

- Độ phân giải:1.0 Megapixel(1280 x 720P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)

4.470.000đ

CAMERA EYETECH ET-721WIP

CAMERA EYETECH ET-711IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-711IP

- Độ phân giải:1.0 Megapixel(1280 x 720P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)

2.850.000đ

CAMERA EYETECH ET-711IP

CAMERA EYETECH ET-1711IP

CAMERA KHÔNG DÂY EYETECH

CAMERA EYETECH ET-1711IP

- Độ phân giải:1.3 Megapixel(1280 x 960P) - Lens: 3,6mm - 6mm (option)

3.450.000đ

CAMERA EYETECH ET-1711IP