CAMERA KBVISION  KB-3005MSN
Mã: KB-3005MSN
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPEG
18,800,000 đ
CAMERA KBVISION  KB-3004MSN
Mã: KB-3004MSN
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264/MJPE
17,080,000 đ
CAMERA KBVISION  KB-H13PWN
Mã: KB-H13PWN
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
4,100,000 đ
CAMERA KBVISION  KB-0504FN
Mã: KB-0504FN
● Cảm biến hình ảnh: 5 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh H.264/MJPEG
8,500,000 đ
CAMERA KBVISION  KB-H13WN
Mã: KB-H13WN
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
2,300,000 đ
CAMERA KBVISION  KB-H30WN
Mã: KB-H30WN
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG  
2,700,000 đ
CAMERA KBVISION  KM-1010D
Mã: KM-1010D
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ