CAMERA KBVISION KM-2010D
Mã: KM-2010D
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-1013D
Mã: KM-1013D
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-2013D
Mã: KM-2013D
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-5013D
Mã: KM-5013D
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-4013AD
Mã: KM-4013AD
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-1013DW
Mã: KM-1013DW
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KM-2013DW
Mã: KM-2013DW
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KM-2013DAW
Mã: KM-2013DAW
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KM-1020D
Mã: KM-1020D
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-2020D
Mã: KM-2020D
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-2020WDA
Mã: KM-2020WDA
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KM-3020AD
Mã: KM-3020AD
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-5020D
Mã: KM-5020D
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ
CAMERA KBVISION KM-1030D
Mã: KM-1030D
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
đ