CAMERA IP KBVISION KH-N2002V
Mã: KH-N2002V
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KH-N3001
Mã: KH-N3001
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KH-3002
Mã: KH-3002
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KH-N3005
Mã: KH-N3005
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-SN3005M
Mã: KH-SN3005M
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-SN3004M
Mã: KH-SN3004M
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-FN1204
Mã: KH-FN1204
● Cảm biến hình ảnh: 12 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-N2006IR
Mã: KH-N2006IR
● Độ phân giải: 2.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-N2006P
Mã: KH-N2006P
● Độ phân giải: 2.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-N2007
Mã: KH-N2007
● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 & MJPEG
đ
CAMERA SPEEDOME KBVISION KH-SN2006IR
Mã: KH-SN2006IR
● Độ phân giải: 2.0 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-100NK
Mã: KH-100NK
● Bàn điều khiển Camera IP Speedome
đ
CAMERA KBVISION KH-N1301
Mã: KH-N1301
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA KBVISION KH-N1302
Mã: KH-N1302
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION  KH-N2006VP
Mã: KH-N2006VP
● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KH-N2001V
Mã: KH-N2001V
● Cảm biến hình ảnh : 3.0 Megapixel
đ