40%
CAMERA KBVISION KB-1001C
Mã: KB-1001C
● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
456,000 đ
CAMERA KBVISION KB-1002C
Mã: KB-1002C
● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
456,000 đ
CAMERA KBVISION KB-1003C
Mã: KB-1003C
● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
đ
CAMERA KBVISION KB-1004C
Mã: KB-1004C
● Độ phân giải :25/30fps@1.0 Mp(1280x720)
đ
CAMERA KBVISION KB-1301C
Mã: KB-1301C
● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
đ
CAMERA KBVISION KB-1303C
Mã: KB-1303C
● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
đ
CAMERA KBVISION KB-1302C
Mã: KB-1302C
● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
đ
CAMERA KBVISION KB-2004C
Mã: KB-2004C
● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
đ
CAMERA KBVISION KB-2005C
Mã: KB-2005C
● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
đ
CAMERA KBVISION KB-1305C
Mã: KB-1305C
● Độ phân giải :25/30fps@1.3 Mp(1280x960)
đ
CAMERA SPEEDOME KBVISION KB-2006PC
Mã: KB-2006PC
●Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp
đ
CAMERA KBVISION KB-2001C
Mã: KB-2001C
● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
đ
CAMERA SPEEDOME KBVISION KB-2007 PC
Mã: KB-2007 PC
●Cảm biến hình ảnh 2.0 Mp
đ
CAMERA KBVISION KB-2003C
Mã: KB-2003C
● Độ phân giải :25/30fps@2.0Mp (1920x 1080)
đ
CAMERA IP KBVISION KB-1301N
Mã: KB-1301N
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION  KB-100CK
Mã: KB-100CK
● Bàn điều khiểm Camera Speedome
đ
CAMERA IP KBVISION KB-1302N
Mã: KB-1302N
● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KB-1001VN
Mã: KB-1001VN
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KB-1002VN
Mã: KB-1002VN
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel
đ
CAMERA IP KBVISION KB-3001N
Mã: KB-3001N
● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel
đ