HIKVISION DS-96256NI-F16
Mã: DS-96256NI-F16
Đầu ghi hình IP camera 256 kênh.
Liên hệ
HIKVISION iDS-2CD6412FWD-30/C
Mã: iDS-2CD6412FWD-30/C
■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel 
Liên hệ
HIKVISION DS-2CD6026FHWD-A
Mã: DS-2CD6026FHWD-A
Camera IP indoor độ nhạy sáng cực kỳ cao
đ
DS-2CD2942F-IWS
Mã: DS-2CD2942F-IWS
■ Độ phân giải: 4 Megapixel (2560x1440) 
đ
HIKVISION DS-2CD2942F-I
Mã: DS-2CD2942F-I
■ Độ phân giải: 4 Megapixel (2560x1440) .
đ
HIKVISION DS-2DF7284-AEL
Mã: DS-2DF7284-AEL
■ Độ phân giải: 2 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2D14WD
Mã: DS-2CD2D14WD
Camera IP bí mật 1MP. 
đ
HIKVISION DS-2DF8223I-AEL
Mã: DS-2DF8223I-AEL
■ Độ phân giải: 2 Megapixel
đ
HIKVISION DS-2DE7184-A
Mã: DS-2DE7184-A
■ Độ phân giải: 2 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2DE7174-A
Mã: DS-2DE7174-A
■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2DE4220-AE3
Mã: DS-2DE4220-AE3
■ Độ phân giải: 2 Megapixel
đ
HIKVISION DS-2DE5220I-AE
Mã: DS-2DE5220I-AE
■ Độ phân giải: 2.0Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2622FWD-IZ
Mã: DS-2CD2622FWD-IZ
■ Độ phân giải: 2 Megapixel.
đ
HIKVISION S-2CD2632F-I
Mã: S-2CD2632F-I
■ Độ phân giải: 3 Megapixel. 
đ
HIKVISION DS-2CD2620F-I
Mã: DS-2CD2620F-I
■ Độ phân giải: 2 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2620F-I
Mã: DS- 2CD2620F-I
■ Độ phân giải: 2 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2610F-I
Mã: DS-2CD2610F-I
■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2T42WD-I8
Mã: DS-2CD2T42WD-I8
■ Độ phân giải: 4 Megapixel. 
đ
HIKVISION DS-2CD2T32-I8
Mã: DS-2CD2T32-I8
■ Độ phân giải: 3 Megapixel.
đ
HIKVISION DS-2CD2T12-I8
Mã: DS-2CD2T12-I8
■ Độ phân giải: 1.3 Megapixel. 
đ