CAMERA IP WIFI HDPARAGON HDS-2425IRPW (2.0 MEGAPIXEL)
Mã: CAMERA IP WIFI HDPARAGON HDS-2425IRPW (2.0 MEGAPIXEL)
4 đ
CAMERA HDPARAGON  HDS-5882TVI-IM
Mã: HDS-5882TVI-IM
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)
Mã: HDS-5882TVI-IRQ (HD-TVI 1M)
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2020IRP (2 M)
Mã: HDS-2020IRP (2 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-1785P-IR
Mã: HDS-1785P-IR
20 TVL,1/3'' công nghệ PICADIS, chip 1.3 megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5882TVI-IM/A
Mã: HDS-5882TVI-IM/A
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
Mã: HDS-1882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
  Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P,
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2032IRP (3 M)
Mã: HDS-2032IRP (3 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 3 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5785P-IR
Mã: HDS-5785P-IR
720 TVL,1/3'' công nghệ PICADIS, chip 1.3 megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5882TVI-IRM
Mã: HDS-5882TVI-IRM
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5882TVI-IR (HD-TVI 1M)
Mã: HDS-5882TVI-IR (HD-TVI 1M)
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2042IRP (4 M)
Mã: HDS-2042IRP (4 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-1785P-IR3
Mã: HDS-1785P-IR3
Độ phân giải siêu cao 720 TVL color
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-7204TVI-MB
Mã: HDS-7204TVI-MB
Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
Mã: HDS-5882TVI-IRA (HD-TVI 1M)
Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P
Liên hệ
CAMERA HDPARAGON HDS-2120IRP (2 M)
Mã: HDS-2120IRP (2 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-5785P-IR3
Mã: HDS-5785P-IR3
Độ phân giải siêu cao 720 TVL color
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-7204TVI-MB/3G
Mã: HDS-7204TVI-MB/3G
Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)
Mã: HDS-1882TVI-IRA3 (HD-TVI 1M)
Camera HD hồng ngoại thế hệ mới 1/3
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2120IRPW (2 M) Wifi
Mã: HDS-2120IRPW (2 M) Wifi
Camera IP Wifi HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ