CAMERA IP WIFI HDPARAGON HDS-2425IRPW (2.0 MEGAPIXEL)
Mã: CAMERA IP WIFI HDPARAGON HDS-2425IRPW (2.0 MEGAPIXEL)
4 đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2020IRP (2 M)
Mã: HDS-2020IRP (2 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2032IRP (3 M)
Mã: HDS-2032IRP (3 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 3 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2042IRP (4 M)
Mã: HDS-2042IRP (4 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2120IRP (2 M)
Mã: HDS-2120IRP (2 M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2120IRPW (2 M) Wifi
Mã: HDS-2120IRPW (2 M) Wifi
Camera IP Wifi HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
HDS-2120IRAW (2 M) Wifi Âm thanh/báo động
Mã: HDS-2120IRAW (2 M) Wifi Âm thanh/báo động
Camera IP Wifi HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2132IRP (3 M)
Mã: HDS-2132IRP (3 M)
Camera IP HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 3 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2142IRP (4M)
Mã: HDS-2142IRP (4M)
Camera IP HD bán cầu hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2520IRPW (2 M)
Mã: HDS-2520IRPW (2 M)
Camera IP WIFI hồng ngoại bán cầu 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2542IRPW (4 M)
Mã: HDS-2542IRPW (4 M)
Camera IP WIFI hồng ngoại bán cầu 1/3
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2220IRP8 (2 M)
Mã: HDS-2220IRP8 (2 M)
Camera IP hồng ngoại HD 1/3“ (outdoor)
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2242IRP8 (4 M)
Mã: HDS-2242IRP8 (4 M)
Camera IP hồng ngoại HD 1/3“ (outdoor)
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2322IRP3 (2 M)
Mã: HDS-2322IRP3 (2 M)
Camera IP hồng ngoại HD 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2342IRP3 (4 M)
Mã: HDS-2342IRP3 (4 M)
Camera IP hồng ngoại HD 1/3“, 4 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-PT2010IRPW (1M Wifi)
Mã: HDS-PT2010IRPW (1M Wifi)
Camera IP Wifi Pan-Tilt hồng ngoại 1/3“ (xoay 360 độ),
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2420IRPW (2M Wifi)
Mã: HDS-2420IRPW (2M Wifi)
Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3“, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2442IRPW (4M Wifi)
Mã: HDS-2442IRPW (4M Wifi)
Camera IP Wifi HD hồng ngoại 1/3“, 4 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2620VF-IR3 (2M)
Mã: HDS-2620VF-IR3 (2M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3”, 2 Megapixel
đ
CAMERA HDPARAGON HDS-2620VF-IRZ3 (2M)
Mã: HDS-2620VF-IRZ3 (2M)
Camera IP HD hồng ngoại 1/3”, 2 Megapixel
đ