Giỏ hàng (0)

Camera eyetech IP

Camera eyetech IP ET-2325IP

Camera eyetech IP ET-2325IP

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

Camera eyetech IP ET-2325IP

Camera eyetech IP ET-3721WIP

Camera eyetech IP ET-3721WIP

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn...

Camera eyetech IP ET-3721WIP

Camera eyetech IP ET-4421IP

Camera eyetech IP ET-4421IP

● Cảm biến hình ảnh SONY:4.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình...

4.200.000đ

Camera eyetech IP ET-4421IP

4.200.000đ
Camera eyetech IP ET-2421IP

Camera eyetech IP ET-2421IP

● Cảm biến hình ảnh SONY:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén...

3.200.000đ

Camera eyetech IP ET-2421IP

3.200.000đ
Camera eyetech IP ET-2322IP

Camera eyetech IP ET-2322IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

Camera eyetech IP ET-2322IP

Camera eyetech IP ET-1322IP

Camera eyetech IP ET-1322IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.100.000đ

Camera eyetech IP ET-1322IP

2.100.000đ
Camera eyetech IP ET-1417WIP

Camera eyetech IP ET-1417WIP

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

2.400.000đ

Camera eyetech IP ET-1417WIP

2.400.000đ
Camera eyetech IP ET-2723IP

Camera eyetech IP ET-2723IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  2.0 Megapixel. - Chuẩn nén...

2.600.000đ

Camera eyetech IP ET-2723IP

2.600.000đ
Camera eyetech IP ET-1717IP

Camera eyetech IP ET-1717IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.000.000đ

Camera eyetech IP ET-1717IP

3.000.000đ
Camera eyetech IP ET-1313IP

Camera eyetech IP ET-1313IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

Camera eyetech IP ET-1313IP

2.500.000đ
Camera eyetech IP ET-2313IP

Camera eyetech IP ET-2313IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.900.000đ

Camera eyetech IP ET-2313IP

2.900.000đ
Camera eyetech IP ET-814IPS

Camera eyetech IP ET-814IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD SONY 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

3.800.000đ

Camera eyetech IP ET-814IPS

3.800.000đ
Camera eyetech IP ET-920IPS

Camera eyetech IP ET-920IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 2.0  Megapixel Image Sensor -...

3.800.000đ

Camera eyetech IP ET-920IPS

3.800.000đ
Camera eyetech IP ET-1723IP

Camera eyetech IP ET-1723IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén...

1.900.000đ

Camera eyetech IP ET-1723IP

1.900.000đ
Camera eyetech IP ET-1313IP

Camera eyetech IP ET-1313IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

Camera eyetech IP ET-1313IP

2.500.000đ
Camera eyetech IP ET-2717IP

Camera eyetech IP ET-2717IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.600.000đ

Camera eyetech IP ET-2717IP

3.600.000đ
CAMERA EYETECH IP ET-717IP

CAMERA EYETECH IP ET-717IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

CAMERA EYETECH IP ET-717IP

2.500.000đ
Camera eyetech IP ET-1709IP

Camera eyetech IP ET-1709IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén...

1.900.000đ

Camera eyetech IP ET-1709IP

1.900.000đ
CAMERA EYETECH ET-2817IPS

CAMERA EYETECH ET-2817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

3.500.000đ

CAMERA EYETECH ET-2817IPS

3.500.000đ
CAMERA EYETECH ET-931IPS

CAMERA EYETECH ET-931IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/0” HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor

CAMERA EYETECH ET-931IPS

CAMERA EYETECH ET-916H 31%

CAMERA EYETECH ET-916H

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor

2.400.000đ 1.650.000đ

CAMERA EYETECH ET-916H

2.400.000đ 1.650.000đ
CAMERA EYETECH ET-817IPS

CAMERA EYETECH ET-817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.0 Megapixel Image Sensor

1.700.000đ

CAMERA EYETECH ET-817IPS

1.700.000đ
CAMERA EYETECH ET-815IPS

CAMERA EYETECH ET-815IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor

2.985.000đ

CAMERA EYETECH ET-815IPS

2.985.000đ
CAMERA EYETECH ET-1817IPS

CAMERA EYETECH ET-1817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel Image Sensor

2.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-1817IPS

2.200.000đ
CAMERA EYETECH ET-3705IP

CAMERA EYETECH ET-3705IP

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

4.100.000đ

CAMERA EYETECH ET-3705IP

4.100.000đ
CAMERA EYETECH ET-932IPS

CAMERA EYETECH ET-932IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.0 Megapixel Image Sensor

CAMERA EYETECH ET-932IPS

CAMERA EYETECH ET-715IP

CAMERA EYETECH ET-715IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel

2.400.000đ

CAMERA EYETECH ET-715IP

2.400.000đ
Camera eyetech IP ET-709IP

Camera eyetech IP ET-709IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

1.500.000đ

Camera eyetech IP ET-709IP

1.500.000đ
CAMERA EYETECH ET-1715IP

CAMERA EYETECH ET-1715IP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

3.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-1715IP

3.200.000đ
Camera eyetech IP ET-2709IP

Camera eyetech IP ET-2709IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.250.000đ

Camera eyetech IP ET-2709IP

2.250.000đ
CAMERA EYETECH ET-2715IP

CAMERA EYETECH ET-2715IP

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel

3.900.000đ

CAMERA EYETECH ET-2715IP

3.900.000đ
Camera eyetech IP ET-322IP

Camera eyetech IP ET-322IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

1.800.000đ

Camera eyetech IP ET-322IP

1.800.000đ
CAMERA EYETECH ET-3715IP

CAMERA EYETECH ET-3715IP

● Cảm biến hình ảnh: 3.0 Megapixel

4.100.000đ

CAMERA EYETECH ET-3715IP

4.100.000đ
CAMERA EYETECH ET-813IPS

CAMERA EYETECH ET-813IPS

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

3.500.000đ

CAMERA EYETECH ET-813IPS

3.500.000đ
CAMERA EYETECH ET-830IPS

CAMERA EYETECH ET-830IPS

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

4.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-830IPS

4.200.000đ
CAMERA EYETECH ET-913IPS

CAMERA EYETECH ET-913IPS

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

4.400.000đ

CAMERA EYETECH ET-913IPS

4.400.000đ
CAMERA EYETECH ET-930IPS

CAMERA EYETECH ET-930IPS

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

4.800.000đ

CAMERA EYETECH ET-930IPS

4.800.000đ
CAMERA EYETECH ET-360IP

CAMERA EYETECH ET-360IP

- Độ phân giải:1,3 MEGAPIXEL 960P1280 x 960 - 25fs. 

4.180.000đ

CAMERA EYETECH ET-360IP

4.180.000đ
CAMERA EYETECH ET-705IP

CAMERA EYETECH ET-705IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.400.000đ

CAMERA EYETECH ET-705IP

2.400.000đ
CAMERA EYETECH ET-1705IP

CAMERA EYETECH ET-1705IP

● Cảm biến hình ảnh:1.3 Megapixel

3.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-1705IP

3.200.000đ