ET-1417WIP
Mã: ET-1417WIP
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Âm Thanh: Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
2,400,000 đ
ET-1723IP
Mã: ET-1723IP
Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Độ phân giải : 1.3 Mp(1280 x 960)
1,900,000 đ
ET-2723IP
Mã: ET-2723IP
Cảm biến hình ảnh: 1/3”  2.0 Megapixel. - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Độ phân giải : 2.0 Mp(1920 x 1080)
2,600,000 đ
ET-2421IP
Mã: ET-2421IP
● Cảm biến hình ảnh SONY:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
3,200,000 đ
ET-4421IP
Mã: ET-4421IP
● Cảm biến hình ảnh SONY:4.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
4,200,000 đ
ET-814IPS
Mã: ET-814IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD SONY 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Âm Thanh: Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
3,800,000 đ
ET-1709IP
Mã: ET-1709IP
Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Độ phân giải : 1.3 Mp(1280 x 960)
1,900,000 đ
ET-4325IP
Mã: ET-4325IP
● Cảm biến hình ảnh SONY:4.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Hỗ trợ 20 user truy cập cùng lúc
4,200,000 đ
CAMERA EYETECH ET-2817IPS
Mã: ET-2817IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Âm Thanh: Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
3,500,000 đ
ET-1322IP
Mã: ET-1322IP
● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,100,000 đ
ET-2322IP
Mã: ET-2322IP
● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,600,000 đ
ET-717IP
Mã: ET-717IP
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,500,000 đ
ET-2325IP
Mã: ET-2325IP
● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình: 25/30fps@1080P(1920×1080)
3,200,000 đ
ET-3721WIP
Mã: ET-3721WIP
● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) khoảng cách 50m không vật cản ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG
4,600,000 đ
ET-2313IP
Mã: ET-2313IP
● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,900,000 đ
ET-1313IP
Mã: CAMERA ET-1313IP
● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,500,000 đ
ET-1313IP
Mã: ET-1313IP
● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
2,500,000 đ
ET-1717IP
Mã: ET-1717IP
● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
3,000,000 đ
ET-2717IP
Mã: ET-2717IP
● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh: H.264 và MJPEG ● Ghi hình:  20fps@3Mp(2048×1536) & 25/30fps@2.0Mp(1920×1080) 
3,600,000 đ
ET-920IPS
Mã: ET-920IPS
Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 2.0  Megapixel Image Sensor - Chuẩn nén hình: H.264, AVI - Âm Thanh: Hỗ trợ âm thanh 2 chiều
3,800,000 đ