Giỏ hàng (0)

Camera eyetech IP

ET-4325IP

Camera eyetech IP

ET-4325IP

● Cảm biến hình ảnh SONY:4.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình...

ET-4325IP

ET-3721WIP

Camera eyetech IP

ET-3721WIP

● Cảm biến hình ảnh:3.0 Megapixel ● Kết nối WIFI chuẩn...

ET-3721WIP

ET-2322IP

Camera eyetech IP

ET-2322IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

ET-2322IP

ET-2325IP

Camera eyetech IP

ET-2325IP

● Cảm biến hình ảnh:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

ET-2325IP

ET-1417WIP

Camera eyetech IP

ET-1417WIP

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

2.400.000đ

ET-1417WIP

ET-1723IP

Camera eyetech IP

ET-1723IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén...

1.900.000đ

ET-1723IP

ET-2723IP

Camera eyetech IP

ET-2723IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  2.0 Megapixel. - Chuẩn nén...

2.600.000đ

ET-2723IP

ET-2421IP

Camera eyetech IP

ET-2421IP

● Cảm biến hình ảnh SONY:2.0 Megapixel ● Chuẩn nén...

3.200.000đ

ET-2421IP

ET-4421IP

Camera eyetech IP

ET-4421IP

● Cảm biến hình ảnh SONY:4.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình...

4.200.000đ

ET-4421IP

ET-814IPS

Camera eyetech IP

ET-814IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD SONY 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

3.800.000đ

ET-814IPS

ET-1709IP

Camera eyetech IP

ET-1709IP

Cảm biến hình ảnh: 1/3”  1.3 Megapixel. - Chuẩn nén...

1.900.000đ

ET-1709IP

CAMERA EYETECH ET-2817IPS

Camera eyetech IP

CAMERA EYETECH ET-2817IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 1.3 Megapixel  - Chuẩn nén...

3.500.000đ

CAMERA EYETECH ET-2817IPS

ET-1322IP

Camera eyetech IP

ET-1322IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.100.000đ

ET-1322IP

ET-717IP

Camera eyetech IP

ET-717IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

ET-717IP

ET-2313IP

Camera eyetech IP

ET-2313IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.900.000đ

ET-2313IP

ET-1313IP

Camera eyetech IP

ET-1313IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

ET-1313IP

ET-1313IP

Camera eyetech IP

ET-1313IP

● Cảm biến hình ảnh:1.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

2.500.000đ

ET-1313IP

ET-1717IP

Camera eyetech IP

ET-1717IP

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.000.000đ

ET-1717IP

ET-2717IP

Camera eyetech IP

ET-2717IP

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel ● Chuẩn nén hình ảnh:...

3.600.000đ

ET-2717IP

ET-920IPS

Camera eyetech IP

ET-920IPS

Cảm biến hình ảnh: 1/3” HD CMOS 2.0  Megapixel Image Sensor -...

3.800.000đ

ET-920IPS