Giỏ hàng (0)

Camera eyetech HD-CVI

ET-322WCVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-322WCVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony.Chống ngược sáng. ● Độ...

3.750.000đ

ET-322WCVI

ET-422WCVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-422WCVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony.Chống ngược sáng. ● Độ...

4.850.000đ

ET-422WCVI

ET-326ZCVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-326ZCVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony. ● Độ phân giải 2.0 Megapixel Full...

3.950.000đ

ET-326ZCVI

ET-327WCVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-327WCVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony.Chống ngược sáng. ● Độ...

5.250.000đ

ET-327WCVI

ET-4K3001CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-4K3001CVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony. ● Độ phân giải 4.1 Megapixel HD 4K

3.200.000đ

ET-4K3001CVI

ET-4K3002CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-4K3002CVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony. ● Độ phân giải 4.1 Megapixel HD 4K

3.200.000đ

ET-4K3002CVI

ET-4K3004CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-4K3004CVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony. ● Độ phân giải 4.1 Megapixel HD 4K

3.650.000đ

ET-4K3004CVI

ET-4K3005CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-4K3005CVI

● Cảm biến hình ảnh Chip Sony. ● Độ phân giải 4.1 Megapixel HD 4K

3.950.000đ

ET-4K3005CVI

ET-300CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-300CVI

Camera Mini ngụy trang HDCVI ● Cảm biến hình ảnh Chip Sony.

3.190.000đ

ET-300CVI

CAMERA EYETECH ET-402CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-402CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

1.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-402CVI

CAMERA EYETECH ET-302CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-302CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

1.200.000đ

CAMERA EYETECH ET-302CVI

CAMERA EYETECH ET-303CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-303CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

2.835.000đ

CAMERA EYETECH ET-303CVI

CAMERA EYETECH ET-403CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-403CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0...

1.500.000đ

CAMERA EYETECH ET-403CVI

CAMERA EYETECH ET-311CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-311CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

1.500.000đ

CAMERA EYETECH ET-311CVI

ET-412CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-412CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0...

1.600.000đ

ET-412CVI

ET-315CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-315CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel ● Độ phân giải :25/30fps@1.0...

2.090.000đ

ET-315CVI

CAMERA EYETECH ET-312CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-312CVI

● Cảm biến hình ảnh: 1.3 Megapixel

1.760.000đ

CAMERA EYETECH ET-312CVI

ET-423CVI

Camera eyetech HD-CVI

ET-423CVI

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc...

1.600.000đ

ET-423CVI

CAMERA EYETECH ET-323CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-323CVI

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc...

1.600.000đ

CAMERA EYETECH ET-323CVI

CAMERA EYETECH ET-321CVI

Camera eyetech HD-CVI

CAMERA EYETECH ET-321CVI

● Cảm biến hình ảnh: 2.0 Megapixel (full HD) cho hình ảnh sắc...

1.900.000đ

CAMERA EYETECH ET-321CVI