ET-1010IR
Mã: ET-1010IR
Cảm biến hình ảnh 1/3 "Chipset Color . - Độ phân giải  : 1000TV Lines
1,400,000 đ
CAMERA EYETECH  ET-1106IR
Mã: EYETECH ET-1106IR
Cảm biến hình ảnh 1/3 "Chipset Color .  
1,210,000 đ
CAMERA  EYETECH ET-1213IR
Mã: EYETECH ET-1213IR
 Sử dụng Chip 1/3 SONY  EFFIO 
1,815,000 đ
EYETECH  ET-1006IR
Mã: EYETECH ET-1006IR
Cảm biến hình ảnh 1/3 "Chipset Color .
1,320,000 đ
CAMERA EYETECH EYETECH  ET-1204IR
Mã: EYETECH ET-1204IR
 Sử dụng Chip 1/3 SONY  EFFIO                                                                     
2,860,000 đ
EYETECH  ET-1008IR
Mã: EYETECH ET-1008IR
Cảm biến hình ảnh 1/3 "Chipset Color . - Độ phân giải  : 1000TV Lines
2,850,000 đ
CAMERA EYETECH  ET-1203IR
Mã: EYETECH ET-1203IR
Sử dụng Chip 1/3 SONY  EFFIO            
1,650,000 đ
CAMERA EYETECH EYETECH  ET-6004IR
Mã: EYETECH ET-6004IR
Sử dụng Chip 1/3 SONY  EFFIO                              
3,278,000 đ
CAMERA EYETECH EYETECH  ET-1206IR
Mã: EYETECH ET-1206IR
 Sử dụng Chip 1/3 SONY  EFFIO       
2,860,000 đ