Giỏ hàng (0)

Camera eyetech AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-2322ST

CAMERA EYETECH AHD ET-2322ST

Camera starlight (Ban đêm vẫn có màu) Cảm biến hình ảnh chip...

2.400.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2322ST

2.400.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1322AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1322AHD

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1280x960) - Đường...

1.400.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1322AHD

1.400.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2322AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2322AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080) -...

1.750.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2322AHDH

1.750.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2360AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2360AHDH

Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1920x1080) - Cảm biến hình ảnh...

2.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2360AHDH

2.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1360AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1360AHD

Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960) - Cảm biến hình ảnh 1/2.7...

1.800.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1360AHD

1.800.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1604AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1604AHD

Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960) - Đường truyền với tốc độ...

1.400.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1604AHD

1.400.000đ
Camera eyetech AHD ET-2604AHDH

Camera eyetech AHD ET-2604AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080) -...

1.700.000đ

Camera eyetech AHD ET-2604AHDH

1.700.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET - 2514AHD 2.0

CAMERA EYETECH AHD ET - 2514AHD 2.0

2.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

5.700.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET - 2514AHD 2.0

5.700.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-513AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-513AHD

- 3.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

3.600.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-513AHD

3.600.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-510AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-510AHD

1.3 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

3.924.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-510AHD

3.924.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-505AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-505AHD

1.3 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

3.564.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-505AHD

3.564.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-506AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-506AHD

1.3 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

2.916.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-506AHD

2.916.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-602AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-602AHD

1.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

1.872.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-602AHD

1.872.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-813AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-813AHD

1.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

1.728.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-813AHD

1.728.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-504AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-504AHD

1.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

2.808.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-504AHD

2.808.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-503AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-503AHD

1.0 Megapixel - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

2.412.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-503AHD

2.412.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-502AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-502AHD

1.0 Megapixel     - Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)

2.412.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-502AHD

2.412.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-360AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-360AHD

Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)

2.370.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-360AHD

2.370.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-622AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-622AHD

 Độ phân giải 1.0 Megapixel 720P (1280x720) 

1.170.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-622AHD

1.170.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1622AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1622AHD

   Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)   

950.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1622AHD

950.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2622AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-2622AHD

     Độ phân giải 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080)      ...

1.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2622AHD

1.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1605AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1605AHD

Độ phân giải 1.3 Megapixel 720P (1280x960)

1.110.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1605AHD

1.110.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1603AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1603AHD

Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)

1.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1603AHD

1.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2603AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2603AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080)

1.400.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2603AHDH

1.400.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-523AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-523AHD

- Độ phân giải 1.0 Megapixel 720P (1280x720)

1.620.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-523AHD

1.620.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1503AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1503AHD

- Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960))

1.300.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1503AHD

1.300.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-803AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-803AHD

Độ phân giải 1.0 Megapixel 720P (1280x720)

1.320.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-803AHD

1.320.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1803AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1803AHD

 Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)          ...

1.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1803AHD

1.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2803AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2803AHDH

                         Cảm...

1.500.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2803AHDH

1.500.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2503AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2503AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080)

1.550.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2503AHDH

1.550.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1507AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1507AHD

- Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)

1.350.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1507AHD

1.350.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2507AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2507AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080)

1.600.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2507AHDH

1.600.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-516AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-516AHD

- Độ phân giải 1.0 Megapixel 720P (1280x720)

2.250.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-516AHD

2.250.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1516AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1516AHD

  - Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960) - Độ phân giải...

1.700.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1516AHD

1.700.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2516AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2516AHDH

Cảm biến hình ảnh chip SONY: FULL HD 2.0 Megapixel 1080P (1920x1080)

2.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2516AHDH

2.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-514AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-514AHD

- Độ phân giải 1.0 Megapixel 720P (1280x720)

3.450.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-514AHD

3.450.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-1514AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-1514AHD

- Độ phân giải 1.3 Megapixel 960P (1280x960)

3.750.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-1514AHD

3.750.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-2514AHDH

CAMERA EYETECH AHD ET-2514AHDH

- Độ phân giải 2.0 Megapixel1080P (1920x1080)

4.200.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-2514AHDH

4.200.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-792AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-792AHD

-  Độ phân giải :960P 30fps@960P(1280x960)

9.460.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-792AHD

9.460.000đ
CAMERA EYETECH AHD ET-517AHD

CAMERA EYETECH AHD ET-517AHD

Cảm biến hình ảnh: HD 1.0 Mp

3.150.000đ

CAMERA EYETECH AHD ET-517AHD

3.150.000đ