CAMERA DAHUA DVR0404ME-SC-GCW
Mã: DVR0404ME-SC-GCW
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
15 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-SC-G
Mã: DVR0404ME-SC-G
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
9,350,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-SC-GC
Mã: DVR0404ME-SC-GC
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
14,101,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-SC
Mã: DVR0404ME-SC
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
8,500,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-SC-GCW
Mã: DVR0404ME-SC-GCW
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
15,300,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-HE
Mã: DVR0404ME-HE
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
24,940,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-HE-G
Mã: DVR0404ME-HE-G
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
25,800,000 đ
CAMERA DAHUA CA-M180G-170
Mã: CA-M180G-170
Cảm biến hình ảnh 1/3" HDIS
1,934,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-HE-GC
Mã: DVR0404ME-HE-GC
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
30,530,000 đ
CAMERA DAHUA DSS4004
Mã: DSS4004
Hỗ trợ kết nối và quản lý 200 thiết bị và 500 kênh video
64,500,000 đ
CAMERA DAHUA CA-UM480BP
Mã: CA-UM480BP
Cảm biến hình ảnh 1/3" SONY
2,400,000 đ
CAMERA DAHUA CA-M180G-B-170
Mã: CA-M180G-B-170
Cảm biến hình ảnh 1/3" HDIS
2,000,000 đ
CAMERA DAHUA DVR0404ME-HE-GCW
Mã: DVR0404ME-HE-GCW
Hỗ trợ  4 camera với phân giải SXGA
31,820,000 đ
CAMERA DAHUA CA-MW183H
Mã: CA-MW183H
Cảm biến hình ảnh 1/3" HDIS
2,170,000 đ
CAMERA DAHUA CA-MW181F
Mã: CA-MW181F
Cảm biến hình ảnh 1/3" HDIS
2,170,000 đ
CAMERA DAHUA CA-MW181E
Mã: CA-MW181E
Cảm biến hình ảnh 1/3" HDIS  
đ