CAMERA AVTECH AVM583FP
Mã: AVM583FP
'- Cảm biến hình ảnh:1/2.8″ Sony CMOS image sensor
37,080,000 đ
CAMERA AVTECH AVM571FP
Mã: AVM571FP
- Cảm biến hình ảnh:1/2.9″ Sony CMOS image sensor
20,365,000 đ
CAMERA AVTECH AVM2220P
Mã: AVM2220P
'- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor
3,150,000 đ
CAMERA AVTECH AVM402P
Mã: AVM402P
- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor
7,025,000 đ
CAMERA AVTECH AVM503P
Mã: AVM503P
'- Cảm biến hình: 1/2.8" Sony CMOS image sensor
đ
CAMERA AVTECH AVN320P
Mã: AVN320P
'- Cảm biến hình: 1/3" Sony CMOS image sensor
4,389,000 đ
CAMERA AVTECH AVM542BP
Mã: AVM542BP
'- Cảm biến hình: 1/2.8" Sony CMOS image sensor
đ
CAMERA AVTECH  AVM511P
Mã: AVM511P
'- Cảm biến hình: 1/2.8" SONY CMOS image sensor
đ
CAMERA AVTECH AVN812ZA
Mã: AVN812ZA
'- Cảm biến hình ảnh: 1/4" live MOS image sensor
đ
CAMERA AVTECH AVM2452P
Mã: AVM2452P
'- Cảm biến hình: 1/2.9" CMOS image sensor
5,625,000 đ
CAMERA AVTECH AVM2200P
Mã: AVM2200P
'- Cảm biến hình: 1/2.7" CMOS image sensor
3,150,000 đ
CAMERA AVTECH AVM2453P
Mã: AVM2453P
'- Cảm biến hình: 1/2.9" CMOS image sensor
7,650,000 đ
CAMERA AVTECH AVM561JP
Mã: AVM561JP
'- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY H.R.  image sensor
13,850,000 đ
CAMERA AVTECH AVN362ZVP
Mã: AVN362ZVP
Cảm biến hình ảnh: 1/3" MOS-Type Image Sensor
đ
CAMERA AVTECH AVN362ZVP
Mã: AVN362ZVP
Cảm biến hình ảnh: 1/3" MOS-Type Image Sensor
đ
CAMERA AVTECH   AVM552FP
Mã: AVM552FP
'- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor
10,745,000 đ
CAMERA AVTECH AVM403JP
Mã: AVM403JP
- Cảm biến hình: 1/2.9" Sony CMOS image sensor
8,250,000 đ