CAMERA AVTECH - AVZ592
Mã: CAMERA AVTECH - AVZ592
Cảm biến hình: 1/2.8"" SONY CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
Liên hệ
CAMERA AVTECH AVT420AP
Mã: CAMERA AVTECH AVT420AP
 Cảm biến hình: 1/2.8"" SONY CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
4,570,000 đ
CAMERA AVETCH AVT553JP
Mã: CAMERA AVETCH AVT553JP
Cảm biến hình: 1/2.8"" SONY CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
8,655,000 đ
CAMERA AVTECH AVT1105AP
Mã: CAMERA AVTECH AVT1105AP
Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
2,100,000 đ
CAMERA AVTECH - AVT450AP
Mã: CAMERA AVTECH - AVT450AP
Cảm biến hình: 1/2.8"" SONY CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
4,700,000 đ
CAMERA AVTECH - AVT1303AP
Mã: CAMERA AVTECH - AVT1303AP
Cảm biến hình: 1/2.7"" SONY CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
3,750,000 đ
CAMERA AVTECH - DGC1105P
Mã: CAMERA AVTECH - DGC1105P
Cảm biến hình: 1/2.7""  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
1,660,000 đ
CAMERA AVtech HD TVI DG 206DP
Mã: CAMERA AVtech HD TVI DG 206DP
Cảm biến hình: 1/2.9""  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
2,600,000 đ
CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1104P
Mã: CAMERA HDCCTV-TVI AVTECH DGC1104P
Cảm biến hình: 1/2.7""  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
1,500,000 đ
CAMERA AVTECH-DG103AP/FP
Mã: CAMERA AVTECH-DG103AP/FP
 Cảm biến hình: 1/2.7""  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
1,500,000 đ
CAMERA AVTECH - DGC1302P
Mã: CAMERA AVTECH - DGC1302P
Cảm biến hình: 1/2.7""  CMOS image sensor Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
4,090,000 đ
CAMERA AVTECH - DGC1304P
Mã: CAMERA AVTECH - DGC1304P
 Cảm biến hình: 1/2.7""  CMOS image sensor - Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
3,420,000 đ
CAMERA HDCCTV TVI DGC1306
Mã: CAMERA HDCCTV TVI DGC1306
- Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor - Độ phân giải: 2MP (1080P@30fps/1080P@25fps )
3,200,000 đ
CAMERA AVTECH DG 103AP
Mã: DG 103AP
'- Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor
1,500,000 đ
CAMERA AVTECH DG 104EP
Mã: DG 104EP
- Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor
1,575,000 đ
CAMERA AVTECH DG 206AXP/DP
Mã: DG 206AXP/DP
'- Cảm biến hình: 1/2.9"  CMOS image sensor
2,600,000 đ
CAMERA AVTECH DG 2009P/DP
Mã: DG 2009P/DP
'- Cảm biến hình: 1/2.7" SONY CMOS image sensor
3,045,000 đ
CAMERA AVTECH DG 105EP
Mã: DG 105EP
'- Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor
1,660,000 đ
CAMERA AVTECH DG 108EP
Mã: DG 108EP
'- Cảm biến hình: 1/2.9" SONY CMOS image sensor
2,540,000 đ
CAMERA AVTECH DG 205EP
Mã: DG 205EP
'- Cảm biến hình: 1/2.7"  CMOS image sensor
2,730,000 đ