Ổ cứng DT01ABA050V
Mã: DT01ABA050V
3.5" 500GB (5.7K AV) SATA 500GB
1,125,000 đ
Ổ cứng DT01ABA100V
Mã: DT01ABA100V
3.5" 1TB (5.7K AV) SATA 1TB
1,320,000 đ
Ổ cứng DT01ABA200V
Mã: DT01ABA200V
3.5" 2TB (5.7K AV) SATA 2TB
1,910,000 đ
Ổ cứng DT01ABA300V
Mã: DT01ABA300V
3.5" 3TB (5.7K AV) SATA 3TB
2,570,000 đ
Ổ cứng WD10PURX
Mã: WD10PURX
 Dung lượng 1TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame
1,290,000 đ
Ổ cứng WD20PURX
Mã: WD20PURX
 Dung lượng 2TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame
1,900,000 đ
Ổ cứng WD40PURX
Mã: WD40PURX
Dung lượng 4TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame
3,800,000 đ
Ổ cứng WD60PURX
Mã: WD60PURX
 Dung lượng 6TB,Cache SATA 3 (6Gb/s max), công nghệ AllFrame
5,900,000 đ